W jaki sposób przewoźnik może uniknąć odpowiedzialności w razie uszkodzenia towaru?!

Dla przewodników międzynarodowych bardzo aktualnym jest pytanie dotyczące tego, kto i w jakich sytuacjach ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie towaru w trakcie przewozu.

Rozpatrzmy konkretny przykład.

Towar został załadowany do auta, przyjęty przez przewoźnika i dostarczony w miejsce odbioru. W trakcie rozładunku odbiorca zauważył, że towar jest uszkodzony i zażądał od przewoźnika – który jego zdaniem jest winien w/w uszkodzenia – zapłaty z tytułu uszkodzonego towaru.

Zapewnienie nienaruszalności towaru jest jednym z najważniejszych zadań przewoźnika w trakcie przewozu.

Zgodnie z częścią 1 artykułu 17 Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (dalej CMR),  przewoźnik odpowiada za uszkodzenie towaru, które nastąpi w czasie miedzy przyjęciem towaru a jego wydaniem.

Niemniej umowa (część 4 artykułu 17 CMR) przewiduje sytuacje, kiedy przewoźnik jest zwolniony z odpowiedzialności za uszkodzenie towaru.

Jedna z takich sytuacji – to uszkodzenie towaru z powodu uszkodzenia opakowania bądź z powodu wadliwego opakowania.

Przewoźnik ze swojej strony musi udowodnić, że towar w trakcie przewozu został uszkodzony właśnie z powodu wadliwego opakowania. Dowodem mogą posłużyć zdjęcia lub nagrania video towaru w trakcie załadunku/rozładunku, adnotacje przewoźnika w liście przewozowym CMR, opinie ekspertów etc.

W rozpatrywanej sytuacji dość często odbiorca/zleceniodawca powołuje się na to, że jeżeli przewoźnik w trakcie przyjęcia towaru nie dokonał żadnych adnotacji w liście przewozowym CMR  odnośnie opakowania towaru, ponosi on całkowitą odpowiedzialność za towar nawet wtedy, kiedy opakowanie nie było w stanie uchronić towaru przed uszkodzeniem z powodu złej jakości tegoż opakowania.

Prawo nie nakazuje przewoźnikowi sprawdzania jakości opakowania. Przyjmując towar musi on wyłącznie sprawdzić stan zewnętrzny opakowania (wgięcia, załamania, rozdarcia itd.).

Poniżej jest kilka rad praktycznych, które pomogą przewoźnikowi uniknąć odpowiedzialności:

  1. Przy przyjęciu towaru do przewozu należy dokładnie sprawdzić towar i opakowanie;
  2. W razie stwierdzenia uszkodzenia zarówno towaru, jak i opakowania, należy dokonać adnotacji o tym w liście przewozowym CMR;
  3. Dobrze jest wykupić CMR-ubezpieczenie (ubezpieczenie przewoźnika na wypadek uszkodzenia towaru w trakcie przewozu);
  4. Należy koniecznie być obecnym podczas rozładunku towaru.

Jeżeli w trakcie rozładunku zostanie stwierdzone uszkodzenie towaru, należy postąpić w sposób następujący:

  1. Osobiście sfotografować lub zrobić nagranie video uszkodzenia;
  2. Sprawdzić wiarygodność adnotacji odbiorcy towaru w liście przewozowym CMR;
  3. Postarać się o to, żeby uszkodzony towar został skontrolowany przez inspektora ubezpieczeniowego.

Należy również pamiętać o terminach, które obowiązują przy zgłaszaniu przez odbiorcę reklamacji i roszczeń, dotyczących uszkodzenia towaru (część 1 artykułu 30 CMR):

w chwili rozładunku w obecności przewoźnika w razie, jeśli idzie o widoczne braki lub uszkodzenia towaru;
w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od momentu dostawy towaru w razie, jeśli idzie o uszkodzenia i braki niewidoczne.

Jeżeli we wskazanym terminie odbiorca towaru nie zgłosił żadnych zastrzeżeń, towar jest uważany za przyjęty w stanie, opisanym w liście przewozowym.

Powodzenia na drogach!

Maria Markiełowa
Prawnik
Firmy Prawniczej „URVEST”

Data publikacji 20.12.2016

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм