Rozwój zautomatyzowanego systemu kontroli wagi i wymiarów w Rosji. Podstawowe tendencje. Zalecenia dla przewoźników.

Nie jest żadna tajemnicą, że w ramach wdrożenia systemu zautomatyzowanego systemu kontroli wagi i wymiarów, który jest przewidziany w federalnym projekcie „Bezpieczne drogi”,  do końca 2020 roku planowane jest ustanowienie 387 inteligentnych wag w celu kontroli ciężarówek. Już w 2019 roku ma funkcjonować 100 pierwszych nowych wag.

Przed 2022 rokiem zautomatyzowane punkty kontroli wagi i wymiarów (tzw. APWGK) mają pojawić się na drogach regionalnych i samorządowych.

Zautomatyzowane punkty kontroli wagi i wymiarów są wyposażone w urządzenia do robienia zdjęć i wideo nagrań, dokonujące ważenia pojazdów na drodze podczas ruchu bez konieczności zatrzymywania środka transportu przez funkcjonariuszy inspekcji drogowej lub transportowej.

Dokonując wykluczenia „czynnika ludzkiego”, monitoring kierowców popełniających wykroczenia ma być maksymalnie obiektywny.

Pozycjonuje się, że czytniki  zautomatyzowanych punktów kontroli wagi i wymiarów mają automatycznie sczytywać za jednym razem kilka parametrów środka transportu:

  • masę ogólną;
  • nacisk na każdą z osi;
  • wymiary;
  • odległość między osiami;
  • prędkość.

System powinien również rozpoznawać numer rejestracyjny pojazdu i przekazywać informacje o popełnieniu wykroczenia do właściwego organu, który z kolei wystawi kare grzywny dla właściciela środka transportu – jeśli zostało popełnione wykroczenie.

Zakładając, że system zautomatyzowanej kontroli wagi i wymiarów będzie w dalszym ciągu rozwijany, chcemy zwrócić uwagę przewoźników na następujące kwestie:

1. Doświadczenie  funkcjonowania zautomatyzowanego systemu kontroli wagi i wymiarów wykazało jego niedoskonałość.

Wielokrotnie miały miejsce przypadki, gdy system ulegał awariom, co w konsekwencji doprowadzało do nieuzasadnionego pociągnięcia przewoźników do odpowiedzialności.

W praktyce zaś jest bardzo trudno zakwestionować protokół ważenia sporządzony przez zautomatyzowany system kontroli wagi i wymiarów. Dlatego zalecamy by po załadunku środka transportu bardzo dokładnie sprawdzić jego parametry wagowe i wymiarowe i posiadać dodatkowe dowody , że parametry te są w należyty sposób przestrzegane.

2. Zgodnie z regulacjami określonymi w kodeksie wykroczeń administracyjnych FR, za przekroczenie parametrów wagowych i wymiarowych pojazdu, które zostało odnotowane przez zautomatyzowany system kontroli wagi i wymiarów wystawiany jest maksymalny wymiar gary grzywny, przewidzianej przez właściwy artykuł kodeksu.

Na przykład wykroczenie polegające na przekroczeniu wagi środka transportu odnotowane na zwykłej wadze, zgodnie z art. 12.21.1 ust. 1 kodeksem wykroczeń administracyjnych FR  zagrożone jest karą grzywny w wysokości od 100.000 rubli do 150.000 rubli. Natomiast przekroczenie wagi środka transportu odnotowane przez zautomatyzowany system kontroli wagi i wymiarów  zagrożone jest, zgodnie z ww. artykułem kodeksu wykroczeń administracyjnych FR karą grzywny w wysokości 150.000  rubli.

3. Kierownicy organów władzy wykonawczej nadzorujących przestrzeganie przez przewoźników przepisów dotyczących przewozów drogowych ładunków, wprowadzają w życie zasadę, zgodnie z którą do odpowiedzialności za przekroczenie parametrów wagowych i wymiarów środka transportu odnotowane przez zautomatyzowany system, będą pociągani nie tylko rosyjscy lecz również zagraniczni przewoźnicy.

Powyższe oznacza, że problem związany z przekroczeniem wagi i wymiarów środka transportu  odnotowywanym przez zautomatyzowany system kontroli wagi i wymiarów będzie również aktualny dla przewoźników zagranicznych.

W zakończeniu dołączamy listę miejsc, gdzie ulokowane są punkty zautomatyzowanego systemu kontroli wagi i wymiarów działające obecnie na terytorium Rosji.

Więcej informacji o bezpiecznym wykonywaniu przewozów międzynarodowych możecie Państwo uzyskać w naszej grupie OBRONA PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH na Facebooku i Vkontakte oraz na naszej stronie w odnawianych co tydzień działach Pytania-Odpowiedzi i innych naszych publikacjach.  

Powodzenia na drogach!

Władimir Malgin
Prawnik
Kancelarii Prawnej URVEST

Data publikacji 01.01.2019

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм