Rady praktyczne, dotyczące kontroli gabarytów i ciężaru.

МальгинKontynuując zagadnienia, związane z kontrolą transportową, dzisiaj proponujemy Państwa uwadze rady praktyczne, dotyczące kontroli gabarytów i ciężaru.

Biorąc pod uwagę przepisy ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej i doświadczenie praktyczne w prowadzeniu spraw, związanych z naruszeniami z zakresu prawa administracyjnego (naruszenie wymogów względem gabarytów i ciężaru), międzynarodowi przewoźnicy samochodowi muszą uwzględniać następujące zalecenia i stosować je w praktyce.

1. Utrwalanie procedury kontroli, przeprowadzanej przy użyciu urządzeń pomiarowych (na przykład, nagrywanie na kamerę, znajdującą się w telefonie komórkowym):

– należy koniecznie ze wszystkich stron sfotografować odcinek drogi, gdzie jest dokonywany pomiar oraz sposób dokonywania pomiaru;

– zdjęcie należy zrobić w taki sposób, żeby na nim się znalazła osoba kontrolująca i numery rejestracyjne samochodu;

– w protokole należy napisać, że w trakcie przeprowadzania kontroli pomiarowej były robione zdjęcia.

2. W trakcie dokonywania czynności pomiarowych szczególną uwagę należy zwrócić na to, żeby:

– powierzchnia, na której są dokonywane pomiary była równa, nie miała wgłębień i wybojów, nie była nachylona;

– w trakcie wjeżdżania na wagę naczepa i ciągnik nie powodowały mocnych uderzeń w urządzenie pomiarowe;

– odchylenie od płaszczyzny powierzchni, na której stoi waga, nie było większe niż 1-2 mm na długości 1 m;

– nawierzchnia, na której jest dokonywany pomiar, odpowiadała wymogom GOST Р 50597-93 (Norma państwowa) – nie może to być nawierzchnia gruntowa;

– powierzchnia wagi była sucha i na niej nie znajdowały się przedmioty obce – nie może być mokra bądź zaśnieżona.

Nieprzestrzeganie wymienionych wyżej zasad może doprowadzić do tego, że wyniki kontroli gabarytów i ciężaru nie będą wiarygodne.  

3. Żądanie od inspektora dokumentację na urządzenia pomiarowe.

W razie, jeżeli przewoźnik nie zgadza się z wynikami kontroli, należy zażądać od osoby, która przeprowadza kontrolę transportową, dokumenty na urządzenie pomiarowe:

– dokumentację techniczno-ruchową;

– instrukcję obsługi wagi;

– świadectwo wzorcowania; w razie mierzenia gabarytów – świadectwo wzorcowania linijki bądź taśmy mierniczej.

W dokumentacji techniczno-ruchowej i instrukcji eksploatacji należy znaleźć zapis, dotyczący warunków technicznych ważenia:

– jak powinna być ustawiona waga;

– jakie warunki pogodowe są dopuszczalne przy ważeniu;

– jakie środki transportowe i rodzaje ładunków mogą być ważone na tej wadze;

– jaką powinna być procedura ważenia (statyczna czy dynamiczna).

W świadectwie wzorcowania musi być podany termin ważności – powinien być aktualny w momencie dokonywania pomiaru.

Żeby na wadze można było dokonywać pomiaru (ważenia) różnych ładunków, musi ona odpowiadać ustalonym standardom (GOST).

Na przykład, zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej ciecz można ważyć wyłącznie drogą całkowitego umieszczenia samochodu – cysterny na platformie; waga, za pomocą której jest dokonywany pomiar cieczy musi odpowiadać stosownej normie państwowej (GOST).

4. Sporządzenie protokołu po dokonaniu wszystkich pomiarów.

Sporządzenie protokołu po dokonaniu pomiarów jest konieczne w tej sytuacji, jeżeli kontrola wykazała przekroczenie dopuszczalnych parametrów w zakresie gabarytów i ciężaru.  

Protokół jest sporządzany w dwóch egzemplarzach, jeden z których dostaje kierowca środka transportowego.

Protokół musi zostać podpisany przez upoważnioną osobę, która przeprowadzała kontrolę.

Protokół musi zawierać następujące dane:

– datę, czas i miejsce sporządzenia protokołu;

– nazwę, lokalizację i przynależność punktu pomiarowego;

– markę, model i numery rejestracyjne środka transportowego;

– imię i nazwisko właściciela środka transportowego;

– charakterystyki ładunku (podzielny/niepodzielny, specjalistyczny transport samochodowy);

– trasę – należy podać ilość kilometrów, przejechanych po drodze kołowej o znaczeniu federalnym / regionalnym / międzymunicypalnym;

– wagę całkowitą środka transportowego (t): dopuszczalną i faktyczną;

– odległość między osiami;

– masę, przypadającą na oś (t): dopuszczalną, faktyczną oraz/lub podaną w specjalnym zezwoleniu (w razie, jeżeli jest potrzebne);

– gabaryty środka transportowego: długość (m), szerokość (m), wysokość (m).

Należy wiedzieć, że podpis kierowcy na tym protokole nie jest obowiązkowym elementem.

5. Wpisanie do protokołu uwag, dotyczących wyników kontroli i uzasadnienia (w razie, jeżeli kierowca się nie zgadza z wynikami kontroli).

Wszystkie uwagi, dotyczące procedury kontroli i jej wyników należy wpisać do protokołu.

Praktyka pokazuje, że inspektorzy nie zawsze umożliwiają kierowcom zrobienie w protokole adnotacji co do procedury kontroli.

W tej sytuacji kierowca może wszystkie swoje uwagi umieścić w protokole, dotyczącym naruszenia przepisów administracyjnych bądź protokole zatrzymania środka transportowego.

Proszę pamiętać, że łatwiej jest zapobiec naruszeniu, aniżeli je eliminować!

Żeby zapobiec nadużyciom ze strony osób, przeprowadzających kontrolę transportową, zalecam przed wyjazdem w trasę dokładnie zważyć środek transportowy na wadzę, mającej certyfikat zgodności i mieć ze sobą dokument, zawierający wyniki dokonanego pomiaru (ważenia).

Życzę Państwu powodzenia na drogach!

Władimir Malgin
Prawnik
w Firmie Prawniczej „URVEST”

Data publikacji 13.12.2016

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм