Przewozy multimodalne. Podstawy.

Dość często zdarza się, że dostawa ładunku do miejsca przeznaczenia jednym rodzajem transportu jest ekonomicznie nieuzasadniona albo niemożliwa. W takim przypadku korzystamy z pomocy przewozów multimodalnych.

Wyjaśnijmy na czym to polega.

W międzynarodowych źródłach prawa przewóz multimodalny określany jest jako przewóz z wykorzystaniem dwóch lub więcej rodzajów transportu.

Przewozy multimodalne są najtrudniejszym rodzajem przewozów ukierunkowanych na wykorzystanie dwóch rodzajów transportu w różnorodnych konfiguracjach.

Wszystko to dzieje się na podstawie jednej umowy zawartej z operatorem logistycznym tj. firmą odpowiedzialną za cały cykl przewozu.

W zależności od rodzaju przewozu poszczególne etapy przewozu multimodalnego mogą zawierać:

  • przewóz kolejowy;
  • przewóz drogą wodną (morski, rzeczny);
  • przewóz droga lotniczą;
  • przewóz drogowy.

Najważniejszą cechą szczególną jest to, że jest to przewóz wykonywany pod kontrolą jednego operatora logistycznego, który organizuje wszystkie jego etapy, począwszy od opakowania i nadania ładunku w kraju, gdzie był dokonany zakup towaru, aż do jego przybycia do punktu docelowego i wyładunku na magazyn odbiorcy.  

Do tego łańcucha logistycznego, który składa się na przewóz multimodalny wchodzą również działania związane z zapłatą za fracht morski, koszt przewozu kolejowego lub drogowego, zapłata za przeładunek ładunku w porcie morskim lub na terminalu logistyczno-transportowym itd.

Operator logistyczny ponosi odpowiedzialność za cały proces przewozu,  w tym również za terminową dostawę ładunku do miejsca przeznaczenia.

Operator logistyczny ma prawo do wykorzystania osób trzecich w celu faktycznego wykonania przewozu, jak również w celu zorganizowania samego procesu przewozu i zobowiązuje się do działania wobec właściciela ładunku w swoim imieniu na własne ryzyko, tzn. bierze na siebie pełną odpowiedzialność. Jeśli do wykonania przewozu operator logistyczny faktycznie  wykorzystuje innych przewoźników, to ma prawo do żądania od nich wypłaty odszkodowania, które on wypłacił właścicielowi ładunku.

Odpowiedzialność przewoźnika za uszkodzenie lub utratę ładunku objęta jest działaniem prawa regulującego ten etap przewozu, na którym doszło do szkody.

Więcej informacji o bezpiecznym wykonywaniu przewozów międzynarodowych możecie Państwo uzyskać w naszej grupie OBRONA PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH na Facebooku i Vkontakte oraz na naszej stronie w odnawianych co tydzień działach Pytania-Odpowiedzi i innych naszych publikacjach.  

Powodzenia na drogach!

Anastazja Sziłowa
prawnik
LAWGISTICS
Partner Kancelarii Prawnej URVEST w UE

Data publikacji 19.02.2019

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?