Przewozy międzynarodowe do Chin. Nowe możliwości rozwoju Waszego biznesu. Część 3.

Образцов3W nawiązaniu do publikacji z 26 czerwca i 24 lipca 2018 r., gdzie mowa była o podpisaniu między Rosją a Chinami nowego porozumienia o międzynarodowych przewozach drogowych i zwiększeniu przewozu ładunków w związku zastosowaniem Karnetów TIR, chciałbym omówić szereg istotnych szczegółów związanych z otwarciem firmy transportowej w Chinach.

Otwarcie firmy transportowej w Chinach

Chiny pozwalają zagranicznym przewoźnikom na utworzenie firmy transportowej na terytorium ChRL. Zazwyczaj są to w całości firmy zagraniczne lub joint ventures. Firma chińska jest zwykle wykorzystywana do uruchomienia biznesu, konsultacji w sprawach praktyki i stosowania przepisów prawnych ChRL.

Rodzaje firm otwieranych w Chinach

Rodzaj firmy Wymagania Firma zagraniczna ze 100% udziałem Chińsko-zagraniczne joint ventures
Spółka akcyjna Wspólne/kontraktowe  joint ventures
Forma prawna Spółka              z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC) Może być spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Może być sp. z o.o., jeśli obydwie strony się na to zgodzą
Udział 100% udział zagraniczny Udział zagraniczny nie niższy niż 25% Najczęściej udział zagraniczny wynosi nie mniej niż 25% w przypadku sp. z o.o.; brak ograniczeń jeśli nie sp. z o.o.
Analiza porównawcza cech i zalet Niezależna kooperacja Wspólne korzystanie z zasobów i łatwy dostęp korzystając z pomocy chińskiego partnera
Podział dochodu lub strat analogicznie względem udziału Podział dochodu lub strat zgodnie z kontraktem
Elestyczność  w zakresie bycia sp. z o.o. lub bycia partnerem
Możliwość odkupienia inwestycji od firmy przez zagranicznego partnera
Co najmniej jedna strona, jeśli nie sp. z o.o. musi ponosić odpowiedzialność za zobowiązania firmy za pomocą wszytkich własnych aktywów bez ograniczenia

Uwaga.  Na terytorium ChRL może być również utworzone przedstawicielstwo zagraniczne, które nie może zajmować się prowadzeniem biznesu ale prowadzi działalność mającą na celu umocnienie powiązań z miejscowym rynkiem.

Uruchomienie firmy transportowej w Chinach

W celu otwarcia zagranicznej firmy transportowej w Chinach potrzeba zazwyczaj trzy – sześć miesięcy.  

Poniżej plan w celu uruchomienia firmy transportowej w ChRL – krok po kroku.

 1. Znalezienie pomieszczenia biurowego i podpisanie umowy wynajmu w celu jego wykorzystania.  
 2. Złożenie wniosku na wstępną akceptację nazwy firmy przez administrację przemysłu i handlu.
 3. Złożenie wniosku do zatwierdzenia inwestycji zagranicznej w zakresie transportu drogowego przez miejscowy organ władzy zarządzający transportem.
 4. Uzyskanie zezwolenia na otwarcie firmy z udziałem zagranicznym w Chinach od organu władzy ds. Zarządzania biznesowego w danej prowincji.
 5. Złożenie wniosku na uzyskanie licencji na wykonywanie wewnętrznych przewozów drogowych do organu władzy zarządzającego transportem w danej prowincji.  

WAŻNE!!! Tylko po upływie trzech lat prowadzenia działalności w zakresie transportu wewnętrznego nabywa się podstawę do złożenia wniosku na uzyskanie zezwolenia na wykonywanie przewozów międzynarodowych od organów władzy w danej prowincji.  

 1. Dokonanie rejestracji biznesu i złożenie wniosku na uzyskanie od administracji przemysłu i handlu licencji handlowej.  
 2. Złożenie wniosku na uzyskanie licencji na wykonanie pieczątki firmowej do organów bezpieczeństwa państwowego.
 3. Uzyskanie dokumentu potwierdzającego „osobę firmy” („Certyfikat kodeksu organizacyjnego”) od miejscowego organu nadzoru technicznego.
 4. Złożenie wniosku na uzyskanie certyfikatu podatkowego w miejscowym organie podatkowym.  
 5. Uzyskanie zaświadczenia o rejestracji waluty zagranicznej przez zagraniczną firmę inwestycyjną od administracji ds. walut zagranicznych.  
 6. Otwarcie rachunku bankowego.  
 7. Rejestracja w miejscowym zarządzie finansowym i uzyskanie zaświadczenia o rejestracji.  
 8. Rejestracja w miejscowym organie statystycznym i uzyskanie zaświadczenia o rejestracji.
 9. Uzyskanie dokumentu potwierdzającego wysokość kapitału inwestycyjnego („Sprawozdanie o kontroli kapitału”) od firmy księgowej.  

WAŻNE!!! Firma transportowa utworzona w Chinach może wykonywać przewozy wewnętrzne w przeciągu pierwszych trzech lat.  

Firma transportwa z inwestycjami zagranicznymi może pracować do 12 lat. Dobrze zarządzane firmy mogą zlożyć wniosek o przedłużenie tego terminu do 20 lat.

Standarty techniczne dla środków transportu

Zagraniczne tzw. komercyjne środki transportu zwykle powinny odpowiadać chińskim standartom technicznym w zakresie wagi i parametrów wymiarowych.  

Bieżący standart – „Ograniczenia wymiarów, nacisku na oś i masy dla drogowych środków transportu” (Odnośnik standardowy nr: GB1589-2004).

Jest on periodycznie odnawiany. W najbliższym czasie zostanie opublikowany nowy standard zgody z Dyrektywą Europejską.

Porównanie chińskich i europejskich satndardów dot. środków transportu

Chiny EU
Dmc środka transportu (w tonach)
Pojazd:
Dwuosiowy środek transportu 16/17 18
Trzyosiowy środek transportu 25/26 25/26
Czteroosiowy środеk transportu 31/32 32
Zestawy:
Zestaw z pięcioma lub sześcioma osiami 43/49 40
Zestaw z czterema osiami (ciągnik dwuosiowy i naczepa dwuosiowa) 35/37 36/38
Zestaw z pięcioma lub sześcioma osiami 43/49 40
40-stopowy zestaw (ciągnik trzyosiowy i dwu- lub trzyosiowa naczepa) 43/49 44
Dopuszczalny nacisk na oś (w tonach)
Układ kierowniczy 7.00 10.00
kierowana 11.50 11.50
podwójna 18.00 18.00
potrójna 24.00 24.00
Długość maksymalnie dopuszczalna  (w metrach)
pojazd 12.00 12.00
Naczepa (trailer) 14.60 12.00 (+2.04)
Zestaw (ciągnik + naczepa) 18.10 16.50
Zestaw (pojazd ciężarowy + przyczepa) 20.00 18.75
Szerokość maksymalnie dopuszczalna (w metrach)
Wszytskie rodzaje transportu 2.50 2.55
Nadbudowa chłodni 2.55 2.60
Wysokość maksymalnie dopuszczalna (w metrach)
Wszystkie rodzaje transportu 4.00 4.00

Standarty dotyczące spalin

Obecnie w Chinach został przyjęty standard krajowy odpowiadający europejskiemu standardowi „EURO IV”. W niektórych miastach takich jak np. Pekin, Szanghaj oraz częściowo w prowincjach Jiangsu i Guangdong zastał przyjęty standard europejski „EURO V”. W zasadzie jakość paliwa odpowiada standartom EN. Paliwo z zawartością siarki 50  ppm jest dopuszczalne na całym terytorium Chin.

Od 2018 roku dopuszczalne jest wolne paliwo o zawartości siarki 10 ppm, które odpowiada standardowi pojazdów klasy „EURO VI”.

Przekroczenie chińskiej granicy

Kontrola dotycząca kwarantanny, kontrola celna, migracyjna i transportowa.

Obowiązkowe jest posiadanie prawidłowej dokumentacji na granicy.

Istnieją cztery zakresy kontroli: kontrola dotycząca kwarantanny, kontrola migracyjna i bezpieczeństwa publicznego, kontrola celna i kontrola transportowa.

NALEŻY PAMIĘTAĆ!!! Procedury kontrolne i formalności mogą się różnić w zależności od regionu i procedury dotyczącej towaru (import, eksport itd.).

Postępowanie Organy odpowiedzialne na przejściach granicznych
Dezaktywacja pojazdu i ważenie wraz z ładunkiem; dalsza kontrola dot. kwarantanny może być przeprowadzona w określonych sytuacjach. Organ ds. kwarantanny
Kontrola dokumentów potwierdzających tożsamość kierowcy; dodatkowa kontrola może zostać przeprowadzona wobec kierowcy i towaru, jeśli zachodzi podejrzenie popełnienia wykroczenia. Organy migracyjne i bezpieczeństwa publicznego
Kontrola celna towaru i pojazdu

Na tym etapie niezbędne są następujące dokumenty: zgłoszenie, list przewozowy, umowa kupna-sprzedaży towaru oraz właściwe faktury, umowa pozwalająca chińskiemu agentowi celnemu na zajęcie się sprawami celnymi itd.

Możliwe jest prześwietlenie rentgenowskie pojazdu.

Organ celny
Kontrola zezwoleń, prawa jazdy, listu przewozowego, numeru rejestracyjnego pojazdu, przestrzegania standartów technicznych dot.wymiarów itp. Organy transportowe

Odprawa celna:

 1. Zgłoszenie celne dotyczące towaru (zakres odpowiedzialności chińskiego nadawcy lub odbiorcy albo agencji celnej, z którą jest podpisany kontrakt).
 2. Zgłoszenie pojazdu (zakres odpowiedzialności firmy transportowej).

Kontrola celna towarów w imporcie dotycząca towarów wwożonych do Chin odbywa się na granicy, po czym towar może być swobodnie przemieszczany.

Możliwe jest również dokonanie odprawy celnej, w tym również uiszczenie należności celnych i podatku w wewnętrznym organie celnym a nie na granicy.

W podobny sposób procedury celne związane z eksportem, w tym uiszczenie należności celnych i podatku, mogą być wykonane w wewnętrznym organie celnym bądź na przejściach granicznych.

Cło i podatki są zazwyczaj płacone zanim nastąpi zwolnienie towaru. Jednak zwolnienie towaru może również nastąpić na podstawie odroczonej płatności wraz z gwarancją, o ile zostanie to zaakceptowane przez organ celny. W chwili obecnej taki rodzaj gwarancji jest często umożliwiany dla chińskich nadawców lub odbiorców towaru, ale nie dla firm transportowych.

Jeśli wymagana jest ekspertyza w ramach kontroli dotyczącej kwarantanny, to kierowca zazwyczaj musi czekać na granicy około tygodnia.

Wykaz dokumentów, które muszą obowiązkowo znajdować się na pokładzie środka transportu

Prawo jazdy

Chiny akceptują krajowe prawa jazdy z innych krajów, z którymi mają podpisane umowy transportowe. Krajowe i międzynarodowe prawa jazdy powinny odpowiadać rodzajowi środka transportu.

Prawo jazdy powinno być w języku angielskim lub chińskim oraz w języku narodowym kierowcy. Jeśli tak nie jest , to kierowca powinien posiadać tłumaczenie na język chiński poświadczone w urzędowy sposób w kraju kierowcy.  

Paszport kierowcy wraz z aktualną wizą lub przepustką graniczną

Wszyscy kierowcy powinni posiadać aktualną wizę, która zazwyczaj jest wydawana przez ambasadę lub konsulat chiński lub przepustkę graniczną wydawaną przez organy miejscowe na granicy. Dokumenty te powinny być przedłożone do kontroli  chińskim władzom na przejściach granicznych.

Wiza typu  C jest zazwyczaj wydawana kierowcom pracującym przy przewozach międzynarodowych. Procedura wydania wizy zajmuje zwykle cztery lub pięć dni rоboczych ale może być to zmienne.

Chińskie służby konsularne radzą składać wnioski wizowe nie póniej niż na jeden miesiąc przed zaplanowanym terminem wjazdu. Operatorzy transportowi i kierowcy powinni skontaktować się z ambasadą lub konsulatem chińskim w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zanim nastąpi złożenie wniosku wizowego, ponieważ praktyka związana z procedurą uzyskania wiz może się odróżniać.  

Przepustka graniczna

Przepustka graniczna jest to dokument potwierdzający tożsamość, wydawany przez organy władzy miejscowej na granicy i pozwalający na wjazd i wyjazd w obrębie określonej chińskiej granicznej jednostki terytorialnej.

Przepustki te są wydawane zgodnie z dwustronnymi umowami zawartymi przez miejscowe organy władzy dwóch graniczących ze sobą krajów.

Kierowca, który mieszka w chińskiej strefie przygranicznej może złożyć wniosek o wydanie przepustki granicznej. Władze miejscowe kraju pochodzenia kierowcy mogą przekazać konkretną i szczegółową informację na temat procedury związanej ze złożeniem wniosku.  

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe dla międzynarodowych środków transportu, które wjeżdżają lub wyjeżdżają z terytorium Chin.  

Zagraniczni operatorzy transportowi lub kierowcy mogą wykupić to ubezpieczenie w:

 • chińskich firmach ubezpieczeniowych na granicy lub poza nią;
 • firmach ubezpieczeniowych w swoim kraju, które posiadają stosowne porozumienie o współpracy z chińską firmą ubezpieczeniową.

List przewozowy

Kierowca ma obowiązek posiadania listu przewozowego na pokładzie. Ponieważ Chiny nie są stroną Konwencji CMR, to forma i zawartość listu przewozowego jest zazwyczaj uzgadniana między Chinami a drugim krajem.

Inne dokumenty

Istnieją również inne dokumenty, które mogą być wymagane przez władze chińskie na przejściach granicznych.  

 • Dokument licencyjny lub określający kontyngent jeśli wwóz towaru do Chin jest zabroniony, ograniczony do wwozu/wywozu lub wymaga automatycznego uzyskania licencji. Wykaz tych towarów jest publikowany w języku chińskim przez Ministerstwo Handlu Chin.  
 • Dokument potwierdzający odbycie kwarantanny lub inny dokument kontroli, o ile jest wymagany, np. posiadanie certyfikatu o odbytej przed trasnportem kontroli jest obowiązkowe odnośnie niektórych rodzajów produktów takich jak odpady, które są wwożone do Chin w postaci surowca oraz używane mechaniczne i elektroniczne urządzenia.  

Dokumenty te powinny być przedłożone przedstawicielowi władzy na przejściach granicznych przez chińskiego nadawcę lub odbiorcę albo przez wyznaczonego agenta celnego.  

Bezpieczeństwo ruchu drogowego i bezpieczeństwo ładunków

Należy pamiętać o przepisach dotyczących bezpieczeństwa kierowcy, towaru oraz innych uczestników ruchu drogowego.  

 1. Ruch prawostronny.
 2. Kara za prowadzenie pojazdu podczas przewozu handlowego w stanie nietrzeźwym:

– Zawartość alkoholu we krwi między 20 mg / 100 ml a 80 mg / 100 ml – 15 dni aresztu, grzywna w wysokości  5000 juanów (ok. 800 USD) oraz pozbawienie prawa jazdy (zakaz otrzymania prawa jazdy) na okres 5 lat.

– Zawartość alkoholu we krwi 80 mg / 100 ml i więcej – kierowca zostaje pociągnięty do odpowiedzialności karnej oraz pozbawiony prawa jazdy (zakaz otrzymania prawa jazdy) na okres 10 lat.  

Z nowym prawem jazdy kierowca nigdy nie będzie mógł kierować tzw. komercyjnym środkiem transportu!

– Jeśli nastąpi duży wypadek drogowy – zakaz otrzymania prawa jazdy.

 1.  Kierowca tzw. komercyjnego ciężarowego pojazdu powinien odpoczywać nie krócej niż 20 minut po czasie nieprzerwanego kierowania pojazdem w przeciągu czterech godzin.

Taki kierowca nie może kierować pojazdem dłużej niż osiem godzin w przeciągu 24 godzin. W szczególnych przypadkach dopuszczalne jest dwugodzinne wydłużenie, ale takie wydłużone godziny pracy nie mogą wynosić ponad 36 godzin w przeciągu jednego miesiąca.  

 1. Maksymalnie dozwolona prędkość ruchu dla pojazdów ciężarowych wynosi 100 km/godz., o ile nie ma na drodze niższego ograniczenia prędkości.
 2. Kierowcy chińskich firm transportowych muszą zdać egzamin ze znajomości przepisów dotyczących załadunku i  przewozu towaru, który jest organizowany przez miejscowe organy władzy.

Opłata za przejazd po drogach

W Chinach opłata za przejazd może być pobierana na drogach publicznych i prywatnych.  

Chińskie drogi są podzielone na 5 kategorii: szosy, klasa 1, klasa 2, klasa 3 i klasa 4, w zależności od funkcji i natężenia ruchu drogowego.  

Obecnie opłaty drogowe są zazwyczaj pobierane tylko na szosach, drogach klasy 1 i klasy 2 oraz wyodrębnionych mostach i tunelach.  

W Chinach nie ma jednolitego krajowego standardu pobierania opłat za przejazd.

Za przejazd po niezależnych mostach i tunalach oraz otwartych drogach opłata za przejazd jest zazwyczaj pobierana w zależności od liczby przejazdów (przejazd w jedną stronę lub powrotny).  

Opłata za przejazd po autostradach z kontrolowanym dostępem opłata za przejazd jest zazwyczaj zależna od długości przejazdu.  

Konkretny plan taryfowy jest określany za pomocą kilku czynników takich jak stan techniczny drogi, inwestycje, natężenie ruchu itp.  

Jedna droga może być oceniona w inny sposób niż inna.

Metoda naliczania opłaty za przejazd

Opłata za przejazd jest naliczana na podstawie rodzaju środka transportu oraz dmc pojazdu.

Wysokość opłaty naliczana jest biorąc pod uwagę masę całkowitą środka transportu wraz z ładunkiem.

Ograniczenia wywozu środków finansowych przez zagranicznego kierowcę

Kierowca zagraniczny może wywieźć lub wwieźć z Chin maksymalnie 20.000 juanów  (ok. 3.000 USD) podczas każdej podróży.

Jeśli kierowca posiada w walucie zagranicznej ekwiwalent przewyższający 3.000 USD, to jest on zobowiązany do zgłoszenia tego w organie celnym.

Kierowca może wyjechać z Chin z walutą zagraniczną w kwocie nieprzekraczającej kwoty zgłoszonej podczas wjazdu. W przeciwnym wypadku, jeśli kwota ta wynosi ponad 3.000 USD, to kierowca musi uzyskać certyfikat zezwalający z banku lub od chińskiego organu ds. kontroli walut.

Więcej informacji o bezpiecznym wykonywaniu przewozów międzynarodowych możecie Państwo uzyskać w naszej grupie OBRONA PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH na Facebooku i Vkontakte oraz na naszej stronie w odnawianych co tydzień działach Pytania-Odpowiedzi i innych naszych publikacjach.  

Powodzenia na drogach!

Roman Obrazcow
Partner Zarządzający
Kancelarii Prawnej URVEST

Data publikacji 09.10.2018

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм