Przewóz nielegalnych emigrantów do Wielkiej Brytanii wśród ładunku: co za to grozi i jak temu zapobiec?

Zazwyczaj z problemami dotyczącymi nielegalnych emigrantów mamy do czynienia w czasie wykonywania przewozów do Wielkiej Brytanii. Sprawami nielegalnych emigrantów próbujących dostać się do Wielkiej Brytanii zajmuje się Brytyjska Straż Graniczna (UK Border Force).

Jeśli po skontrolowaniu pojazdu okazuje się, że wewnątrz znajdują się nielegalni emigranci, to najczęściej uznaje się, że to właśnie przewoźnik popełnił wykroczenie przepisów obowiązujących w Wielkiej Brytanii, za co grożą mu określone sankcje. Nie dochodzi do wyjaśniania przyczyn w jaki sposób nielegalni emigranci dostali się do pojazdu. Brytyjska Straż Graniczna uważa, że nielegalni emigranci dostali się do pojazdu przewoźnika z jego winy i takie domniemanie pozostaje w mocy dopóki przewoźnik nie udowodni, że jest inaczej.

Kara za przewóz nielegalnych emigrantów sięga nawet 2.000 funtów (za każdego nielegalnego emigranta).   Ale oprócz tego może dojść do skonfiskowania środka transportu, w którym znaleziono nielegalnego emigranta, a kierowca dostanie zakaz wjazdu do Wielkiej Brytanii.

Brytyjska Straż Graniczna może ukarać grzywną zarówno kierowcę jak i jego pracodawcę. Najczęściej karany jest jeden i drugi jednocześnie. Zazwyczaj przedsiębiorca – pracodawca musi zapłacić grzywnę wyznaczoną dla niego i grzywnę wyznaczoną dla kierowcy, jeśli kierowca nie zapłacił kary grzywny o czasie.

Jeśli kara grzywny nie została zapłacona o czasie, to właściwe instytucje brytyjskie mogą zatrzymać środek transportu należący do przedsiębiorcy do czasu aż grzywna nie zostanie zapłacona. W takim przypadku firma będzie zmuszona do tego aby nie tylko zapłacić grzywnę ale również będzie zobowiązana do pokrycia kosztów związanych z zatrzymaniem i parkowaniem środka transportu.

Jednym ze środków zapobiegawczych jest przyłączenie się do tzw. schematu akredytacji Agencji Granicznej Wielkiej Brytanii (UK Border Agency). Środek ten w wielu przypadkach pomaga firmom uniknąć stosowanej wobec nich kary grzywny – to znaczy wobec pracodawcy kierowcy, który popełnił wykroczenie. Środek ten jednak nie pozwala zapobiec zastosowania kary grzywny wobec kierowcy. Przyłączenie się do tego schematu jest bezpłatne, jednak wymaga skompletowania dużej ilości dokumentów i dowodów potwierdzających, że firma stosuje wszelakie środki niezbędne do tego aby uniknąć dostania się nielegalnych emigrantów do pojazdu, na przykład, że firma udostępnia kierowcy tzw. checklist czyli listę kontrolną a kierowca wypełnia ją w czasie przejazdu oraz stosuje się wobec innych wymagań.

Ale nawet jeśli firma przyłączyła się do ww. schematu akredytacji, to w przypadku ujawnienia przez funkcjonariusza sytuacji, że kierowca przewozi nielegalnych emigrantów, funkcjonariusz ten będzie chciał się upewnić czy firma stosuje się do przestrzegania wskazanych środków zapobiegawczych i wypełnia akredytację, np. czy była wypełniona lista kontrolna checklist.

Zalecamy aby nawet jeśli przedsiębiorca nie przyłączył się do schematu akredytacji, to należy podjąć środki zabezpieczające, które zapobiegną dostaniu się nielegalnych emigrantów do naczepy, dzieki czemu można będzie zapobiec karze grzywny albo przynajmniej zmniejszyć jej wysokość. Istotne jest by wiedzieć, że instytucja wyznaczająca karę grzywny zazwyczaj zwraca uwagę na to czy przedsiębiorstwo zapewniło kierowcy należyte środki bezpieczeństwa, czy został on przeszkolony w jaki sposób ma zachowywać się aby zmniejszyć ryzyko dostania się nielegalnych emigrantów do pojazdu i czy przedsiębiorca kontroluje przestrzeganie ww. zasad przez kierowcę w należyty sposób.

Dlatego też zalecamy firmom transportowym aby zapewniły kierowcom zapasowe liny, plomby i kłódki. Radzimy też aby firma przygotowała wewnętrzne przepisy i sporządziła instrukcję w celu zapobieżenia dostania się nielegalnych emigrantów do środka transportu. Najlepiej aby przepisy te i instrukcja – przetłumaczone na język angielski – znajdowały się w pojeździe podczas pobytu w Wielkiej Brytanii. Kierowca powinien wozić ze sobą zarówno instrukcję jak i listę kontrolną (checklist). Podczas kontroli kierowca zobowiązany jest do okaznia funkcjonariuszowi ww. dokumentów aby widział on, że zostały podjęte wszelkie środki zapobiegawcze  i aby nie miał podstawy do wyznaczenia kary grzywny grzywny albo wyznaczenia jej w pomniejszonej wysokości.  

Jeśli jednak doszło do wyznaczenia kary grzywny dla przedsiębiorcy i/lub kierowcy w związku z wykryciem przewozu nielegalnych emigrantów, to w zasadzie w wielu przypadkach zalecamy zaskarżyć wyznaczenie kary grzywny nawet w postępowaniu przedsądowym. Grzywna wyznaczona przez Brytyjską Straż Graniczną (UK  Border Force) może być zaskarżona w przeciągu 28 dni w instancji wyższej. Zaskarżenie powinno być złożone w postaci pisemnej i uzasadnione w należyty sposób. Za złożenie zaskarżenia nie jest wymagana żadna opłata skarbowa.

Jak wykazuje nasza praktyka, właściwa instytucja brytyjska po rozpatrzeniu zaskarżenia dość często zmniejsza wysokość kary grzywny o 50% a czasami nawet więcej. W ten sposób znacznie zmniejsza się finansowe obciążenie zarówno kierowcy jak i pracodawcy.

Więcej informacji o bezpiecznym wykonywaniu przewozów międzynarodowych możecie Państwo uzyskać w naszej grupie OBRONA PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH na Facebooku i Vkontakte oraz na naszej stronie w odnawianych co tydzień działach Pytania-Odpowiedzi i innych naszych publikacjach oraz na seminarium w Mińsku 15 marca 2018 r.

Powodzenia na drogach!

Helena Ćwirko
prawnik
Kancelaria prawna JUREX
Partner Kancelarii Prawnej URVEST w UE

Data publikacji 27.02.2018

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм