Problemy z wwozem do Rosji środków transportu w leasingu. Rozwój sytuacji i praktyczne porady.

W niniejszej publikacji będziemy kontynuować wywody na temat czasowego wwozu do Rosji środka transportu do własnego użytku będącego w leasingu w banku lub firmie leasingowej.

Chciałbym przypomnieć, że wraz z wejściem życie w Rosji nowej ustawy federalnej o regulacjach celnych, wielu zagranicznych posiadaczy samochodów osobowych, które zostały nabyte przez nich na podstawie umowy leasingu, zostało faktycznie pozbawionych możliwości wjazdu do Rosji.

Wbrew powszechnemu mniemaniu,  mocno dyskutowany zapis art. 193 ustęp 5 ustawy federalnej o regulacjach celnych, nie zabrania wwozu zagranicznego środka transportu, który znajduje się w leasingu, a jedynie mówi o konieczności zabezpieczenia  uiszczenia należności celnych.

Warto zauważyć, że bez względu na sporny i spektakularny charakter nowej ustawy, Rosja formalnie nie narusza litery ustawodawstwa celnego EAUG.

Kodeks celny EAUG pomimo unijnych norm, nadaje państwom członkowskim  prawo do określania odrębnych okoliczności, gdy niezbędne jest przedłożenie zabezpieczenia wywiązania się z obowiązku uiszczenia należności celnych i podatku.

Niemniej na dzień dzisiejszy sytuacja na granicy pozostaje utrudniona, co z kolei wywołuje uzasadnione zastrzeżenia ze strony tych krajów, których obywatele z konieczności spotkali się nieadekwatnymi i nieuzasadnionymi trudnościami.   

Niedawno okazało się, że Służba Celna Finlandii skierowała już 10.09.2018 r. do Federalnej Służby Celnej Rosji zapytanie z prośba o „podjęcie niezbędnych kroków w celu rozwiązania problemu tak, aby ruch między naszymi krajami został przywrócony do poziomu przed wejściem w życie nowej ustawy”.

Niewykluczone, że podobne wystąpienia mogą napłynąć również z innych krajów.

Biorąc za podstawę zdrowy rozsądek, od strony rosyjskiej oczekuje się podjęcia konkretnych kroków, które mogą polegać np. na zmianie zapisów art. 193 ust. 5 ustawy federalnej o regulacjach celnych lub interpretacji dotyczącej jego „prawidłowego” zastosowania, które pozwoliły by na usunięcie przeszkód w normalnym ruchu drogowym pomiędzy krajami.

Na razie jednak cudzoziemcy, którzy chcą wjechać do Rosji środkiem transportu do własnego użytku, który jest w leasingu, nie mają dużego wyboru.

Aby wwieźć do Rosji taki samochód , osoba fizyczna musi przedstawić zabezpieczenie uiszczenia należności celnych.

Z punktu widzenia ustawodawstwa celnego EAUG istnieje kilka sposobów przedstawienia zabezpieczenia uiszczenia należności celnych:

  • kaucja;
  • poręczenie;
  • gwarancja bankowa;
  • zastaw majątku.

Niestety na dzień dzisiejszy wobec procedury czasowego wwozu środka transportu do własnego użytku realnie można zastosować tylko jeden rodzaj, a mianowicie kaucję.

Do realizacji innych sposobów gwarancji brak dostępnych i możliwie wygodnych mechanizmów.

Wysokość zabezpieczenia w przypadku wpłacenia kaucji jest określana biorąc za podstawę kwotę należności celnych, którą należałoby uiścić w przypadku umieszczenia towaru w procedurze celnej zwolnienia towaru na rynek wewnętrzny.

Odpowiednie stawki należności celnych są na chwilę obecną ustalone w Decyzji Rady Euroazjatyckiej Komisji Ekonomicznej nr 107 z 20.120.2017 r. „O poszczególnych kwestiach związanych z towarami do własnego użytku”.

Wysokość należności celnych zależy od wartości rynkowej pojazdu albo od pojemności roboczej silnika (dla starszych pojazdów).

Faktycznie zaś, w wielu przypadkach wysokość gwarancji może przekraczać realną rynkową wartość pojazdu.

Wpłacić zabezpieczenie można na dwa sposoby:

  • odpowiednio wcześniej samodzielnie dokonać naliczenia kwoty gwarancji i wykonać przelew na rachunek rosyjskiego fiskusa,
  • wpłacić należność w gotówce do kasy organu celnego podczas przekraczania granicy celnej.

W obydwu przypadkach wpłata kaucji jest potwierdzana przez organ celny w postaci odpowiedniego dokumentu.

Należy rozumieć, że wpłacona kwota gwarancji zostanie zwrócona zgłaszającemu przy wywozie środka transportu z terytorium celnego, o ile podczas okresu czasowego wwozu nie doszło do popełnienia wykroczenia ustawodawstwa celnego.

Natomiast my ze swojej strony będziemy w dalszym ciągu monitorować sytuację dotyczącą czasowego wwozu przez cudzoziemców pojazdów w leasingu, które stanowią własność banku.

Więcej informacji o bezpiecznym wykonywaniu przewozów międzynarodowych możecie Państwo uzyskać w naszej grupie OBRONA PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH na Facebooku i Vkontakte oraz na naszej stronie w odnawianych co tydzień działach Pytania-Odpowiedzi i innych naszych publikacjach.  

Powodzenia na drogach!

Aleksiej Zimin
prawnik
Kancelaria Prawna URVEST

Data publikacji 18.09.2018

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм