Pakiet mobilności. Co czeka przewoźników drogowych: spojrzenie z Zachodniej Europy

Nie jest tajemnicą, że stanowiska Zachodniej i Wschodniej Europy odnośnie rynku usług transportowych diametralnie się różnią.

Z jednej strony kraje zachodnioeuropejskie obwiniają sąsiadów ze Wschodniej Europy o prowadzenie dumpingu socjalnego. Ponoć ze względu na niższe koszty utrzymania i gwarancji socjalnych, przewoźnicy wschodnioeuropejscy mogą zaproponować niższą stawkę frachtu, w wyniku czego zachodnie firmy transportowe zmuszone są do zamykania się, gdyż nie mogą podołać konkurencji.  

Z drugiej strony, przewoźnicy z Europy Wschodniej obwiniają swoich zachodnich kolegów o stosowanie środków protekcjonistycznych, co stoi w bezpośredniej sprzeczności z zasadami UE o wolnym rynku.

Jednym z ostatnich manewrów ustawodawczych pod egidą otaczania opieką kierowców jest tzw. „Pakiet mobilności”, który od razu stał się jabłkiem niezgody, i który przez większość krajów Europy Wschodniej jest postrzegany jako zagrożenie dla interesów swoich przewoźników.

Po długotrwałych ponad 14-godzinnych debatach przyjęto wstępne uzgodnienia dotyczące punktów, które były najbardziej kontrowersyjne. Spośród nich należy odnotować najważniejsze:

Kabotaż

Zachowana zostaje obecna regulacja: okres maksymalny – 7 dni, maksymalna ilość operacji – 3. W celu uniknięcia systematycznego wykonywania kabotażu wprowadzono 5-dniowy okres „zamrożenia”, w przeciągu którego zabronione jest ponowne wykonywanie kabotażu w tym samym kraju.

Czas pracy i odpoczynku kierowców

Aby zabezpieczyć należyte warunki pracy kierowców zachowano zakaz obowiązkowego 45-godzinnego odpoczynku co każde dwa tygodnie w kabinie środka transportu.

Oprócz tego Rada UE nałożyła na przewoźników obowiązek sporządzania grafików pracy kierowców w taki sposób, aby kierowca powracał do kraju rezydencji co każde 3-4 tygodnie aby uniknąć sytuacji gdy kierowca znajduje się poza domem w przeciągu dłuższego czasu.

Wynagrodzenie minimalne

Zatwierdzane zostały regulacje wprowadzające minimalne wynagrodzenie delegowanych kierowców, zarówno w trasie przejazdu do innego kraju europejskiego, jak i podczas wewnętrznego kabotażu. Zastosowanie dyrektywy o delegowaniu pracowników w stosunku do kierowców, gwarantuje im w rezultacie takie samo wynagrodzenie jakie otrzymuje kierowca w kraju delegacji za operacje kabotażowe i przejazd bezpośredni oraz powrotny w przeciągu ponad trzech dni w okresie miesiąca na terytorium danego kraju. Przewozy tranzytowe zostały wyłączone z tego zapisu.

Jednolity system delegowania

Bez wątpienia wdrożenie nowego jednolitego systemu delegowania ułatwi życie organizacjom transportowym. Na przykład, w przypadku przejazdu z EAUG do Hiszpanii kierowcę należy zgłosić w czterech różnych krajach i w czterech różnych systemach. Jednolity system delegowania jest powołany po to aby zmniejszyć obrót papierowy jak również zmniejszyć określone koszty firm związane z delegowaniem kierowców. Jednak uproszczenie delegowania zostanie „zrównoważone” poprzez zaostrzenie kontroli związanych z minimalnym wynagrodzeniem.

Czym zakończy się konfrontacja wschodnioeuropejskich i zachodnioeuropejskich przewoźników stanie się jasne tylko wtedy gdy ostatecznie zostanie przyjęty „Pakiet mobilności” przez Parlament Europejski.

Więcej informacji o bezpiecznym wykonywaniu przewozów międzynarodowych możecie Państwo uzyskać w naszej grupie OBRONA PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH na Facebooku i Vkontakte oraz na naszej stronie w odnawianych co tydzień działach Pytania-Odpowiedzi i innych naszych publikacjach.  

Powodzenia na drogach!

Zoya Ilienko
adwokat
1961 Abogados & Economistas
Partner kancelarii prawnej URVEST w Hiszpanii

 

Data publikacji 18.12.2018

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?