O problemach z wwozem do Rosji samochodów w leasingu

Z dniem 4 września 2018 r. w Rosji weszła w życie nowa ustawa federalna „O regulacjach celnych”. Do wiadomości: taka ustawa jest przyjmowana w każdym kraju członkowskim Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAUG) w celu uregulowania stosunków prawnych, które nie zostały ujęte w kodeksie celnym EAUG.

Pomimo nowych obszarów prawnych ustawy, które były poddane wcześniejszej dyskusji, praktyczne stosowanie tej nowej ustawy spotkało się z nowym problemem, o istnieniu którego nikt wcześniej nawet nie podejrzewał. Okazało się, że od 4 września 2018 r. większość posiadaczy zagranicznych środków transportu , które stanowią własność banku lub firm leasingowych, nie może bez przeszkód wjechać nimi na terytorium Rosji.

W związku z wieloma zapytaniami postaramy się wyjaśnić tę sytuację.

Główną przyczyną powstania tego problemu stanowią zapisy art. 193 ustęp 5 nowej ustawy. W zapisie tym jest mowa, że osoba fizyczna, która nie ma stałego miejsca zamieszkania w kraju członkowskim Unii Celnej, w przypadku wwozu czasowego zagranicznego środka transportu na własny użytek, musi przedłożyć gwarancję zapłaty należności celnych odnośnie wwożonego środka transportu, w przypadku jeśli stanowi on własność osoby, która jest właścicielem środków transportu do własnego użytku, które zostały wcześniej wwiezione na terytorium celne Unii i znajdują się pod kontrolą celną.

Mówiąc prościej,  nowa ustawa o regulacjach celnych ustanawia zasadę, zgodnie z którą na terytorium Rosji bez przedłożenia zabezpieczenia, przez jednego właściciela może być wwieziony tylko jeden środek transportu.

W zasadzie logika tego zapisu jest zrozumiała. Przepis ten został wprowadzony w celu zwalczania zjawiska polegającego na wwozie czasowym zagranicznego środka transportu, który nie zostaje później wywieziony i „ulatnia się” gdzieś na terytorium EAUG. Ww. zapis jest uzupełnieniem przepisu, zgodnie z którym osoba fizyczna może bez przeszkód wwieźć jednocześnie na swoje nazwisko tylko jeden środek transportu do własnego użytku. Wwóz drugiego oraz kolejnego środka transportu do własnego użytku jest możliwy tylko po wywiezieniu  wcześniej wwiezionego środka transportu.

Jednak odnośnie tej sytuacji nasuwa się wniosek, że przyjmując ww. przepis ustawodawca nie wziął po prostu pod uwagę, że w krajach Unii Europejskiej dość duża liczba pojazdów przeznaczonych do własnego użytku jest nabywana na podstawie umowy leasingowej, tzn. de jure stanowią one własność banków lub firm leasingowych. A więc wwóz tego rodzaju środków transportu zgodnie z nową ustawą o regulacjach celnych stanowi pewien problem.  

W odpowiedzi na wielokrotne zapytania oburzonych cudzoziemców i mediów w związku z zaistniałą sytuacją, organy celne FR poinformowały na swoich portalach, że prawa cudzoziemców nie są naruszane, a funkcjonariusze na miejscu działają w imię przestrzegania przepisów prawa. Należy jednak przypuszczać, że w najbliższym czasie sytuacja może (i powinna) ulec zmianie , i że wobec zagranicznych środków transportu znajdujących się w leasingu zostanie wprowadzone złagodzenie przepisów.

W zakończeniu warto odnotować, że:

Po pierwsze, ww. nowe przepisy dotyczą tylko tych środków transportu, które są wwożone przez osoby fizyczne do własnego użytku i nie dotyczą komercyjnych środków transportu , ponieważ są one wwożone w jako środki transportu wykonujące przewóz międzynarodowy.

Po drugie, przedstawiona powyżej sytuacja jest aktualna tylko wobec wwozu środków transportu do użytku własnego na terytorium EAUG przez zewnętrzne przejścia graniczne Federacji Rosyjskiej. Wwóz środków transportu przez terytorium pozostałych krajów członkowskich EAUG jest dokonywany na podstawie dotychczasowych zasad.

W kolejnych publikacjach przedstawimy w jaki sposób można legalnie wwieźć na terytorium FR środek transportu do własnego użytku będący w leasingu.

Powodzenia na drogach w Rosji!

Więcej informacji o bezpiecznym wykonywaniu przewozów międzynarodowych możecie Państwo uzyskać w naszej grupie OBRONA PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH na Facebooku i Vkontakte oraz na naszej stronie w odnawianych co tydzień działach Pytania-Odpowiedzi i innych naszych publikacjach.  

Powodzenia na drogach!

Dmitry Iwanow
Partner, Główny prawnik
Kancelarii Prawnej URVEST

Data publikacji 11.09.2018

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм