Nowe uprawnienia organów celnych do zatrzymywania środków transportu do kontroli na drogach poza strefami kontroli celnej

Z dniem 30.08.2017 r. na terytorium Federacji Rosyjskiej działają zmiany w ustawie federalnej nr 311-FZ z 27.11.2010 r. „O regulacjach celnych w Federacji Rosyjskiej” (dalej: ustawa o regulacjach celnych), wprowadzające istotną modyfikację w zakresie uprawnień rosyjskich organów celnych.

Pod banderą walki z przemytem towarów objętych sankcjami, organy celne wywalczyły sobie prawo do samodzielnego zatrzymywania środków transportu przewożących towary do kontroli na drogach poza strefami kontroli celnej bez pomocy ze strony organów spraw wewnętrznych (art. 21, ust. 1.1 ustawy o  regulacjach celnych).

Przeanalizujmy ww. zmiany i przy okazji odpowiedzmy na najbardziej istotne pytania powstałe w tych nowych warunkach u przewoźników międzynarodowych.

Po pierwsze należy zaznaczyć, że nowe przepisy nie dotyczą środków transportu o dmc poniżej 3,5 t.

Po drugie ww. kompetencje organów celnych działają nie na całym terytorium FR i nawet nie nie we wszytskich regionach przygranicznych, lecz tylko w regionach wymienionych w ustawie.

Do wykazu regionów gdzie obowiązują nowe kompetencje organów celnych wpisane zostały następujące podmioty Federacji Rosyjskiej, bezpośrednio przylegające do granicy państwowej FR:

  • z Republiką Białoruś: obwód pskowski, smoleński i briański;
  • z Republiką Kazachstanu: obwód astrachański, saratowski, samarski, orenburski, czelabiński, kurgański, tiumeński, omski, nowosyberyjski, Kraj Ałtajski i Republika Ałtaj;
  • z Gruzją z Azerbajdżanem: Republika Karaczajewo-Czerkieska, Republika Karbardino-Bałkarska, Republika Północna Osetia–Alania,  Republika Inguszetia, Republika Czeczeńska, Republika Dagestańska.

Do ww. wykazu zostały włączone też dwa regiony nieposiadające wspólnej granicy z innymi państwami, a mianowicie obwód twerski i Kraj Stawropolski.

Co ciekawe, do wykazu nie włączono Kraju Krasnodarskiego, który graniczy wyłącznie z częścią Abchazji należącą do Gruzji oraz obwodu wołgogradzkiego, posiadającego odcinek granicy wspólny z Kazachstanem

PRZEWOŹNIKU PAMIĘTAJ!!!

Żądanie funkcjonariusza służby celnej zatrzymania środka transportu do kontroli poza strefą kontroli celnej na terytorium podmiotu Federacji Rosyjskiej, który nie został włączony do ww. wykazu albo wobec środka transportu o dmc poniżej 3,5 t. jest niezgodne z prawem, a kierowca w takim przypadku  nie ma obowiązku zatrzymywania się. W przypadku jeśli jednak zatrzyma się – nie ma obowiązku udostępniania środka transportu do przeprowadzenia kontroli celnej.

RADA 1:

Wykonując przewóz środkiem trasnportu powyżej 3,5 dmc monitoruj przekroczenie granic podmiotów FR. Pozwoli to dokonać właściwej oceny sytuacji.

Jednakże jeśli żądanie zatrzymania nastąpiło ze strony funkcjonariusza policji, to powyższe ograniczenia nie działają. Nawet jeśli było to zrobione na wniosek organu celnego, to w takim przypadku kierowca ma obowiązek zatrzymania się, a funkcjoinariusz służby celnej ma prawo do przeprowadzenia kontroli celnej.

Czas przeprowadzenia kontroli środka transportu w miejscu zatrzymania się nie może przekraczać 2 godzin od chwili zatrzymania.

RADA 2:

Sprawdzaj czas przeprowadzenia kontroli.

W ramach ww. czasu funkcjonariusz musi nie tylko przeprowadzić kontrolę ale też sporządzić i wydać protokół kontroli towaru i ładunku.

Masz prawo do otrzymania egzemplarza protokołu.

Po upływie dwóch godzin od chwili zatrzymania się masz prawo do żądania natychmiastowego sporządzenia i wydania protokołu kontroli. Jeśli nie wykryto żadnych naruszeń, to zatrzymanie środka transportu ponad ten czas jest niezgodne z prawem.

PRZEWOŹNIKU PAMIĘTAJ!!!

Przymusowe przemieszczenie środka transportu na skład czasowego przechowania albo do innej strefy kontroli celnej dozowolone jest tylko w jednym przypadku – jeśli zostanie wszczęta sprawa o wykroczenie administracyjne. Oprócz decyzji o wszczęciu sprawy o wykroczenie administracyjne, świadczyć o tym może np. protokół zatrzymania środka transportu.

W przypadku braku podstaw do wszczęcia sprawy administracyjnej, funkcjonariusz jest zobowiązany do przeprowadzenia i zakończenia kontroli bezpośrednio w miejscu zatrzymania w wyznaczonym czasie a po wręczeniu protokołu kontroli zwolnienia środka transportu.

Należy również zaznaczyć, że w przypadku przewidzianym w art. 21 ust.1.1 ustawy o regulacjach celnych u kierowcy powstaje obowiązek zatrzymania się na żądanie funkcjonariusza służby celnej, lecz odpowiedzialność za naruszenie tego obowiązku na chwilę obecną nie została określona.

W chwili obecnej przewidziana jest odpowiedzialność w postaci kary grzywny w wysokości od 500 do 800 rubli za niezastosowanie się do żądania funkcjonariusza policji bądż funkcjonariusza inspekcji transportowej odnośnie zatrzymania się (art. 12.25 ust.2 kodeksu wykroczeń administracyjnych FR – KoAP FR).

Udzielając funkcjonariuszom służby celnej nowe uprawnienia, ustawodawca „zapomniał” wprowadzić stosowne zmiany do ww. artykułu KoAP FR.

W najbliższym czasie stosowne zmiany w KoAP FR z pewnością zostaną wprowadzone. Lecz do tego czasu organy celne będą kontynuować współpracę z organami policji w zakresie zatrzymywania środków transportu do kontroli celnej.

Powodzenia na drogach!

Aleksiej Zimin
prawnik
Kancelaria Prawna URVEST

Data publikacji 17.10.2017

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм