Nierzeczywiste przekroczenie wagi na granicy. W jaki sposób odzyskać koszty przeprowadzenia kontroli celnej po wykonaniu ważenia na niesprawnej wadze.

Na początku 2017 r. podczas przejazdu przez wielostronne drogowe przejście graniczne (MAPP) w obwodzie pskowskim, wielu przewoźników ku swojemu zdumieniu stało się uczestnikami dziwnych zdarzeń.

Gdy środek transportu przyjeżdża na granicę, to celnicy ważą pojazd z towarem i odnotowują przypadki przekroczenia wagi, co skutkuje uruchomieniem systemu ryzyka i skierowaniem go do kontroli celnej wraz z całkowitym wyładunkiem.

Jednakże po przeprowadzeniu kontroli celnej, celnicy nie znajdują żadnych naruszeń, w tym różnic co do wagi towaru.

W niektórych przypadkach odbywa się nawet odrębne ważenie pustego środka transportu, w wyniku czego staje się oczywiste, że masa odrębnie zważonego towaru i pustego środka transportu nie jest równa masie środka transportu zważonego wraz z towarem.

Powstaje zatem pytanie: jaka jest tego przyczyna? Czy jest to niesprawność wagi podczas wykonywania pierwszego ważenia? Co dalej? Czy urząd celny anuluje decyzję o przeprowadzeniu kontroli celnej i zwróci poniesione koszty?

Nie oczekujmy cudu! Przecież celnicy kierują się nie prawem zachowania masy lecz ustawodawstwem celnym, zgodnie z którym wszystkie operacje z ładunkiem przeprowadzane w ramach kontroli celnej nie generują dla urzędu celnego kosztów.

Co w tej sytuacji ma zrobić przewoźnik i w jaki sposób może bronić swój biznes przed samowolą?

Przede wszystkim należy mieć świadomość, że raczej nie uda się uniknąć kontroli celnej. Obronić swoje prawa, w tym odzyskać poniesione na kontrolę celną koszty można tylko za pomocą zwrócenia się do prokuratury lub sądu. A więc wszelkie działania podczas pobytu na MAPP należy wykonywać z uwzględnieniem tego oraz w celu zmniejszenia negatywnych skutków.

Poniżej przedstawiamy ogólne zalecenia, które pomogą Wam postępować w prawidłowy sposób.

1. Zacznijmy od tych środków, które można zastosować przed przyjazdem na posterunek celny oraz podczas ważenia.  

Zważcie towar albo środek transportu wraz z towarem podczas załadunku bądź podczas trasy i miejcie ze sobą potwierdzenie (protokół ważenia).

Niektóre błędy celników podczas ważenia może wykryć nawet sam kierowca, jeśli będzie dostatecznie uważny. Na przykład jeśli masę całkowitą środka transportu celnik sprawdza na wadze przeznaczonej do określania nacisku na osie.

2. Po wykryciu przeciążenia należy zgłosić zastrzeżenie wobec wyniku ważenia, kierując je do naczelnika posterunku celnego i do kierownictwa urzędu celnego wskazując na błędy. Do tego zastrzeżenia należy załączyć swój protokół ważenia, jeśli jest.

Należy też w oficjalny sposób złożyć zapytanie u naczelnika posterunku celnego w zakresie uzyskania informacji na jakiej wadze było wykonane ważenie i o jej kontroli.

Oprócz tego dobrze by było, gdyby kierowca, który znajduje się na posterunku celnym poszukał innych „kolegów nieszczęścia”. Możliwe, że niedokładne wyniki ważenia mają masowy charakter.

Ustawodawstwo nie gwarantuje Wam, że Wasze zastrzeżenia będą rozpatrzone dostatecznie  szybko i że otrzymacie formalną odpowiedź. Dlatego, jeśli dłuższy postój na granicy nie jest w Waszym interesie, to zalecamy dość szybko zgłosić towary do kontroli celnej.

Przekonajcie się, że poniesione przez Was koszty na kontrolę celną zostały w należyty sposób potwierdzone (umową, fakturą, dokumentem płatniczym).

3. Podczas przygotowania zaskarżenia bezprawnych działań urzędu celnego macie prawo do zwrócenia się do urzędu celnego i/lub posterunku celnego (przed i po kontroli celnej) z zapytaniem o wyjaśnienie powodów podjętej decyzji.

W szczególności możecie uściślić, na jakiej podstawie została podjęta decyzja o dokonaniu kontroli celnej, w jakich okolicznościach odbyło się pierwsze ważenie, na jakiej wadze, kiedy ostatni raz odbyła się kontrola wagi.

Po otrzymaniu odpowiedzi na zapytanie, możecie w lepszy sposób ocenić perspektywę zaskarżenia i w prawidłowy sposób sformułować swoje wymagania.

4. Jeśli w wyniku odbytej kontroli celnej nie wykryto naruszeń przepisów celnych i różnic danych dotyczących wagi przemieszczanego towaru, a całkowita waga towaru i środka transportu (ważonych odrębnie) nie zgadza się z początkową wagą, określoną po przybyciu, to macie dostateczny powód aby zaskarżyć działania urzędu celnego.

Możecie złożyć skargę do instancji wyższej , do prokuratury transportowej lub sądu, o uznanie za nieprawomocne działania urzędu celnego.

Jeśli podczas rozpatrzenia skargi zostanie wykryte naruszenie procedury ważenia, brak rzeczywistej kontroli wagi, jej niesprawność albo inne naruszenia, to możecie żądać od urzędu celnego zwrotu poniesionych kosztów na kontrolę celną.

W ten sposób prawidłowe i uprzedzające działania pomogą Wam obronić swoje interesy finansowe i okażą właściwe działanie profilaktyczne na urząd celny.

Bardziej szczegółową informację o wykonywaniu przewozów międzynarodowych z uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach prawnych w Federacji Rosyjskiej możecie  uzyskać na naszych warsztatach w końcu marca br.

Powodzenia na drogach!

Aleksiej Zimin
Prawnik
Kancelaria prawna URVEST

Data publikacji 03.03.2017

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм