Kodeks Celny Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Co nowego pojawi się w 2017 roku dla międzynarodowych przewoźników i innych uczestników międzynarodowej działalności gospodarczej.

Dla międzynarodowych przewoźników oraz innych uczestników międzynarodowej działalności gospodarczej bieżący rok zapamięta długo oczekiwanym wydarzeniem. 26 grudnia w Sankt-Petersburgu na posiedzeniu Najwyższej Euroazjatyckiej Rady Gospodarczej przedstawiciele wszystkich pięciu państw członkowskich Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej sygnowali Umowę o Kodeksie Celnym Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.

Planowane wdrożenie nowego Kodeksu Celnego Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, który zastąpi aktualny Kodeks Celny Unii Celnej, dla całej wspólnoty międzynarodowych przewoźników jest jednym z najbardziej oczekiwanych wydarzeń w nadchodzącym  2017 roku. Termin wejścia w życie Kodeksu – to 1 lipca 2017 roku.

Czy ten termin poskutkuje kardynalnymi zmianami w funkcjonowaniu uczestników międzynarodowej działalności gospodarczej?

Generalnie rzecz ujmując, nowy Kodeks idzie drogą nie rewolucyjnych, tylko raczej ewolucyjnych zmian, zostaną w nim zachowane podstawowe zasady poprzedniego Kodeksu. W oczy się rzuca natomiast objętość tego dokumentu. Kodeks Celny Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej dotyczy podobnego zakresu zagadnień, ale jest prawie trzykrotnie grubszy w porównaniu do „poprzednika”. W opracowaniu Kodeksu aktywnie uczestniczyło społeczeństwo biznesowe, co pozwoliło na zawarcie w nim rzetelnego opracowania całego szeregu zagadnień, które zaistniały w praktyce, lecz jak dotąd nie miały rozwiązań prawnych.

Podstawowy trend nowego Kodeksu to odejście od deklaracji papierowych na rzecz deklarowania w wersji elektronicznej. „Papierowe” deklarowanie dalej pozostanie tylko dla niektórych kategorii (przedłożenie tranzytowej deklaracji, deklarowanie środków transportowych przewozów międzynarodowych, towarów do użytku osobistego i kilka innych) i w swej istocie jest postrzegane jako wyjątek od reguły.

Istotne zmiany będą dotyczyły trybu ustalenia wartości celnej towarów. Opis metod ustalania wartości celnej, który wcześniej był zawarty w Międzyrządowym Porozumieniu, obecnie znalazł się w Kodeksie Celnym. W opisie podstawowej metody (według wartości transakcji, dokonywanej na towarach wwożonych) została zmieniona zasada włączenia wydatków do wartości celnej: obecnie, zgodnie z ogólnymi przepisami, do niej zostaną włączone płatności, dokonane na rzecz sprzedawcy, o pozwoli na wyłączenie wydatków z tytułu przewozów, załadunku/rozładunku, ubezpieczenia etc.

Ponadto, Kodeks uwzględnia możliwość uzyskania wstępnej decyzji, dotyczącej wartości towaru, co w praktyce może wyeliminować lwią część ewentualnego ryzyka.

Warto też podkreślić istotne zmiany, dotyczące statusu przedstawicieli celnych, deklarujących towary w imieniu innych osób. Od teraz taki przedstawiciel celny będzie wraz z posiadaczem praw własności solidarnie ponosił odpowiedzialność z tytułu płatności za zadeklarowane towary.

Dla międzynarodowych przewoźników, jak też dla innych osób deklarujących towar, interesujące są zmiany, dotyczące okresu zwolnienia towarów. Z jednej strony, teraz ogólny okres został skrócony do czterech godzin od momentu zarejestrowania deklaracji. Z drugiej zaś strony, zostały bardziej szczegółowo opisane podstawy do przedłużenia okresu zwolnienia towarów przez organy celne, w tym też o okres dziesięciu i więcej dni roboczych.

W podsumowaniu należy zaznaczyć, że w chwili obecnej Kodeks Celny Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej jest krokiem do przodu w regulowaniu celnych stosunków prawnych. Można przypuszczać, że zaczynając od drugiej połowy 2017 roku ilość luk w prawnej reglamentacji obszaru międzynarodowej działalności gospodarczej istotnie się zmniejszy. Pozostanie sprawdzić te rozwiązania w praktyce.

W naszych kolejnych publikacjach powrócimy jeszcze do poszczególnych ważnych kwestii, które pojawią się w nowym Kodeksie Celnym Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Zapraszamy do lektury!

Życzymy powodzenia na drogach w Nowym Roku!

Aleksiej Zimin
Prawnik
Firmy Prawnej „URVEST”

Data publikacji 27.12.2016

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм