Karta kierowcy do tachografu

W celu polepszenia warunków pracy i bezpieczeństwa ruchu podczas wykonywania przewozów międzynarodowych Parlament UE przyjął Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 561/2006, w którym szczegółowo został określony czas pracy i odpoczynku kierowcy, a w szczególności określono obowiązek umieszczenia urządzeń rejestrujących (tachografów). Urządzenia te służą do kontroli przestrzegania przepisów  dotyczących kierowania, planu pracy i odpoczynku kierowcy.

Karta do tachografu jest to specjalna karta plastykowa z wbudowanym chipem. Jest to „klucz”, który dokonuje identyfikacji i autoryzacji kierowcy z zastosowaniem danych szyfrujących.

Istnieje kilka rodzajów kart, z których każda wykonuję określoną funkcję:

 1. Karta kierowcy;
 2. Karta firmy;
 3. Karta serwisu;
 4. Karta kontrolna.

Karta kierowcy identyfikuje kierowcę i przewidziana jest do przechowywania danych o czasie jego pracy i odpoczynku podczas przejazdu środkiem transportu wyposażonym w tachograf.

Ważne:

 1. Posiadanie karty do tachografu nakłada na kierowcę obowiązek przestrzegania określonych przepisów.
 2. Posiadacz karty powinien udostępniać tylko prawdziwe dane, które są zapisane na karcie, nie przekraczając terminu zmiany karty. Karta powinna być ważna.
 3. Jeśli karta została skradziona lub utracona, należy złożyć powiadomienie do organu wydającego kartę.
 4. Nie wolno przekazywać kartę osobom postronnym w celu jej wykorzystania.
 5. Kierowca powinien posiadać kartę stale przy sobie. Kartę należy okazywać do kontroli zgodnie z wymaganiami organu kontrolnego.
 6. Jednym z podstawowych wymogów odnośnie karty jest konieczność przesłania danych co 28 dni. Procedura ta powinna zajmować nie więcej niż 10 sekund.
 7. Dane zawarte na karcie powinny być przechowywane przez okres dwóch lat w stanie niezmienionym oraz powinny być dostępne w każdej chwili dla organu kontrolnego.
 8. Każdy kierowca powinien posiadać tylko jedną kartę.

Jeśli kierowca będzie kierować środkiem transportu z kartą innego kierowcy, to jego działanie zostanie zakwalifikowane jako kierowanie pojazdem bez karty.

Popełnienie ww. wykroczenia zagrożone jest karą grzywny. Dla przewoźnika, który zostanie uznany za winnego, wysokość grzywny może wynieść nawet 44.000 EUR.

Grzywna zostanie nałożona za „niezgodność tachografu z określonymi wymaganiami”. Ponieważ karta stanowi nieodłączny element urządzenia kontrolnego, które nie może funkcjonować bez niej w prawidłowy sposób, to brak karty zostanie przyrównany do urządzenia, które jest niesprawne.

Podstawa prawna kary to użytkowanie środka transportu bez tachografu wyposażonego w osobistą kartę kierowcy i/lub brak osobistej karty do tachografu u kierowcy.

Istniejąca baza prawna w dość rygorystyczny sposób reguluje wszelkie kwestie związane z wyposażeniem środka transportu w tachografy oraz z użytkowaniem tachografów i kart.  Jednakże w niektórych przypadkach popełnienie ww. wykroczenia nie spowoduje nałożenia kary grzywny. Ale o tym opowiemy w naszych kolejnych publikacjach.

Więcej informacji o bezpiecznym wykonywaniu przewozów międzynarodowych możecie Państwo uzyskać w naszej grupie OBRONA PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH na Facebooku i Vkontakte oraz na naszej stronie w odnawianych co tydzień działach Pytania-Odpowiedzi i innych naszych publikacjach.  

Powodzenia na drogach!

Anastazja Sziłowa
prawnik
LAWGISTICS
Partner Kancelarii Prawnej URVEST w UE

Data publikacji 25.09.2018

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм