Jak wwzieźć do Rosji środek transportu w leasingu. Nowe przepisy od 21 grudnia 2018 r.

Minęło już trochę ponad trzy miesiące od czasu, gdy nowe rosyjskie przepisy celne umocowane w nowej ustawie federalnej „O regulacjach celnych” wprawiły w stan szoku tysiące cudzoziemców, którzy chcieli wjechać na terytorium Federacji Rosyjskiej pojazdem będącym w leasingu i nie mogli tego zrobić bez wpłacenia dość pokaźnej kaucji. W tym czasie opublikowaliśmy na naszej stronie jeden a następnie drugi artykuł na ten temat.  

Pomimo tego w jednym z artykułów wyraziliśmy przypuszczenie, że wprowadzając normę prawną o obowiązkowym zabezpieczeniu czasowego wwozu drugiego i kolejnego środka transportu do własnego użytku, będącego własnością tej samej osoby, ustawodawca zbytnio „rozgorączkował się” i po prostu nie wziął pod uwagę opcji z pojazdami będącymi w leasingu oraz masową skalę leasingu w Europie. Jak również wyraziliśmy przypuszczenie, że sytuacja ta powinna wkrótce ulec zmianie w kierunku poluzowania przepisów.

Kilka dni temu nasze przypuszczenia znalazły swoje ostateczne potwierdzenie.

Zacznijmy od tego, że trochę wcześniej, jeszcze we wrześniu do powyższej normy wprowadzono wyjątek dla obywateli Finlandii po tym jak strona fińska przekazała listę zaufanych leasingodawców. Niestety z innymi krajami nie udało się osiągnąć podobnego porozumienia i w skali globalnej problemu nie udało się rozwiązać.

Wyjście z tej sytuacji zostało znalezione w art. 55 ww. ustawy federalnej „O regulacjach celnych”. Artykuł ten przewiduje, że Prezydent FR i Rząd FR posiada prawo do określania wyjątków, gdy nie jest wymagane zabezpieczenie wywiązania się z obowiązku zapłaty cła i podatków.

12 grudnia 2018 r. Rząd FR wydał Zarządzenie nr 1515, które zawiera listę warunków, których spełnienie zwalnia od wpłaty zabezpieczenia należności celnych przez cudzoziemca – osobę fizyczną, która dokonuje wwozu czasowego środka transportu do własnego użytku, będącego własnością banku lub innej osoby prawnej, która jest leasingodawcą.

Do warunków tych odnosi się:

1) Brak istnienia zadłużenia zapłaty należności celnych przez daną osobę fizyczną;

2) Brak istnienia zadłużenia zapłaty grzywny administracyjnej za niewywiezienie czasowo wwiezionego środka transportu;

3) Nieposiadanie przez leasingodawcę środków transportu do własnego użytku, które były wwiezione czasowo na terytorium Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAUG) i nie zostaly wywiezione z tego terytorium w wyznaczonym czasie.

Ww. Zarządzenie weszło w życie z dniem 21 grudnia 2018 r.

Analizując jego treść możemy wyodrębnić jego najistotniejsze punkty:

1. Kluczowa zmiana: teraz sam fakt znajdowania się na terytorium EAUG czasowo wwiezionego pojazdu do własnego użytku, który stanowi własność tego samego leasingodawcy, nie stanowi podstawy do stawiania wymogu wpłaty zabezpieczenia należności celnych.

Warunkiem tego wymogu jest teraz by dany środek transportu znajdował się na terytorium EAUG z przekroczeniem wyznaczonego terminu wwozu czasowego.

2. W przypadku niewywiezienia z terytorium EAUG wwiezionego czasowo pojazdu w leasingu w wyznaczonym terminie, to kolejny jakikolwiek środek transportu do własnego użytku, który jest własnością tego samego leasingodawcy, może być wwieziony wyłącznie pod warunkiem zabezpieczenia wpłaty należności celnych.

Ograniczenie to zostanie jednak zdjęte z chwilą wywozu danego środka transportu z terytorium EAUG. Zgodnie z istotą ustawodawstwa celnego ograniczenie to powinno być również zniesione z chwilą zapłaty należności celnych w pełnym wymiarze za niewywieziony środek transportu, tak jak gdyby został umieszczony w procedurze celnej zwolnienia do obrotu na rynek wewnętrzny.  

3. Nowe przepisy w sposób wielokrotny zwiększają możliwość wjazdu do Rosji pojazdem będącym w leasingi bez konieczności wpłaty kaucji, ponieważ prawdopodobieństwo znajdowania się na trytorium EAUG pojazdu będącego własnością tego samego leasingodawcy z przekroczonym terminem wywozu, jest znacznie niższe.

4. Nowe przepisy kładą również akcent na оdpowiedzialność banków i innych firm leasingowych za środki transportu do własnego użytku, które są ich własnością i zostały wwiezione na terytorium EAUG przez osoby fizyczne.

Z punktu widzenia marketingu, w warunkach istnienia konkurencji, dla banku nie jest korzystne aby z powodu nieuczciwych działań jednego z leasingobiorców lub pracownika dochodziło do sytuacji by ucierpieli inni klienci tego banku.

W związku z powyższym gracze sektoru usług leasingowych mają przed sobą zadanie polegające na wprowadzeniu kontroli za przestrzeganiem terminu wwozu czasowego i terminowego wywozu z terytorium EAUG należących do nich środków transportu i wykrycia nieuczciwych klientów. A w przypadku zaistnienia okoliczności nadzwyczajnych z udziałem środka transportu np. wypadku, awarii technicznej itp. – współpracy z klientem w celu przedłużenia terminu wwozu czasowego i przestrzegania przepisów celnych.

Więcej informacji o bezpiecznym wykonywaniu przewozów międzynarodowych możecie Państwo uzyskać w naszej grupie OBRONA PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH na Facebooku i Vkontakte oraz na naszej stronie w odnawianych co tydzień działach Pytania-Odpowiedzi i innych naszych publikacjach.  

Powodzenia na drogach!
Aleksiej Zimin
prawnik
Kancelaria Prawna URVEST

Data publikacji 25.12.2018

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм