Jak wstrzymać bieg terminu złożenia powództwa przeciwko przewoźnikowi w Hiszpanii?

Termin złożenia powództwa określony dla usług transportowych jest znacznie krótszy niż inne terminy złożenia powództwa określone w hiszpańskim kodeksie cywilnym.  W związku z tym wstrzymanie tego terminu ma istotne znaczenie z punktu widzenia obrony interesów zarówno nadawcy ładunku jak i przewoźnika.

Krajowe regulacje odnośnie terminu złożenia powództwa w Hiszpanii są kopią analogicznych przepisów prawa międzynarodowego (Konwencja CMR). W związku z powyższym wobec sposobu i terminu przerwania terminu złożenia powództwa należy mieć na uwadze poniższą informację:

I. Stosowne wezwanie pisemne powoduje przerwanie biegu terminu złożenia powództwa do dnia, gdy przewoźnik odpowie w postaci pisemnej na ww. wezwanie i zwróci dokumenty, które były złożone wraz z nim.

Sądy hiszpańskie do niedawna miały problem z interpretacją ww. przepisu, który polegał na rozróżnieniu terminu przerwanie a wstrzymanie terminu złożenia powództwa:

  • W przypadku przerwania – okres ten zaczyna być liczony jeszcze raz od samego początku. Przykładowo, jeśli mieliście jeden rok na złożenie powództwa, to w przypadku przerwania tego terminu następuje „wyzerowanie licznika”.
  • W przypadku wstrzymania, „licznik”  jest tylko „sparaliżowany” (zatrzymany), co oznacza, że okres naliczania terminu zostanie wznowiony od tego dnia, gdy został wstrzymany.

Hiszpański Sąd Najwyższy orzekł w 2016 roku, że pisemne wezwanie wstrzymuje jedynie termin złożenia powództwa, który nie jest liczony na nowo, lecz którego naliczanie zostaje wznowione aż do samego końca, od dnia jak tylko nadawca ładunku odpowie na wezwanie.

Z tego wynika, że w przypadku gdy przewoźnikowi zostało doręczone pisemne wezwanie przedsądowe, to powinien on niezwłocznie odpowiedzieć na nie, ponieważ im szybciej przewoźnik odrzuci to wezwanie (i uwaga: wraz z otrzymanymi dokumentami!), tym szybciej nastąpi upływ terminu złożenia powództwa przez nadawcę ładunku.

Natomiast z punktu widzenia nadawcy ładunku należy mieć na uwadze, że wezwanie powinno zawierać konkretnie określone wezwanie i odzwierciedlać zamiar uzyskania odszkodowania, a nie stanowić tylko zwykłą informację o uszkodzeniach czy uszczerbku,  ponieważ taka „informacja o uszczerbku” może zostać oceniona za niewystarczającą do wstrzymania terminu złożenia powództwa.

II. Obowiązek przedłożenia dowodu na otrzymanie wezwania lub odpowiedzi na nie oraz zwrotu dokumentów, ciąży na stronie, która powołuje się na ten fakt.

Z punktu widzenia obydwu stron trzeba rozumieć ważność tego, że zarówno wezwanie jak i jego doręczenie i odpowiedź wraz ze zwrotem dokumentów powinny być w należyty sposób udokumentowane, aby mogły stanowić dowód w sprawie w sądzie.

III. Kolejne wezwania, które dotyczącą tej samej sprawy i mają ten sam cel, nie przerywają już terminu złożenia powództwa po raz kolejny.

Z punktu widzenia nadawcy ładunku należy wiec rozumieć, że wysyłanie kolejnych wezwań nie przyniesie żadnego efektu odnośnie biegu terminu złożenia powództwa. Z tego wynika, że nadawca ładunku ma tylko jedną próbę aby „przeciągnąć” procedurę.

Więcej informacji o bezpiecznym wykonywaniu przewozów międzynarodowych możecie Państwo uzyskać w naszej grupie OBRONA PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH na Facebooku i Vkontakte oraz na naszej stronie w odnawianych co tydzień działach Pytania-Odpowiedzi i innych naszych publikacjach.  

Powodzenia na drogach!

Zoya Ilienko
adwokat
1961 Abogados & Economistas
Partner kancelarii prawnej URVEST w Hiszpanii

Data publikacji 17.07.2018

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм