Jak w Rosji firma transportowa można zostać ukarana grzywną o wysokości kilku milionów rubli za łapówki kierowców na drogach.

Podczas wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych nie tak rzadko dochodzi do sytuacji gdy kierowcy firm transportowych, którzy popełnili wykroczenia w zakresie spraw celnych i przewozów międzynarodowych próbują uniknąć odpowiedzialności za pomocą wręczenia funkcjonariuszowi państwowemu korzyści majątkowych.

W tej publikacji nie mamy zamiaru osądzać postępowania kierowców, próbujących wręczyć funkcjonariuszowi łapówkę. Powiemy o tym jakie negatywne skutki może spowodować dla firmy transportowej próba przekupienia przez kierowcę funkcjonariusza państwowego.

Zgodnie z zapisami rosyjskich przepisów prawnych wręczenie łapówki jest przestępstwem, za popełnienie którego jest przewidziana odpowiedzialność karna na podstawie art. 291 lub 291.2 kodeksu karnego FR. Jednakże negatywne skutki wręczenia łapówki następują nie tylko dla osoby, która bezpośrednio wręczyła, albo próbowała wręczyć łapówkę funkcjonariuszowi, lecz również dla osoby prawnej, w imieniu której łapówka była zaproponowana funkcjonariuszowi.

Ponieważ w FR osoba prawna nie może stanowić podmiotu odpowiedzialności karnej, to w podanym wyżej przykładzie może ona być pociągnięta do odpowiedzialności administracyjnej. W art. 19.28 kodeksu wykroczeń administracyjnych FR  (KoAP FR) przewidziana jest odpowiedzialność za wręczenie korzyści majątkowej w imieniu osoby prawnej. Kara za to wykroczenie stanowi grzywna o 3-krotnej wysokości kwoty tej korzyści majątkowej lecz nie mniej niż 1.000.000 rubli wraz ze skonfiskowaniem kwoty przedmiotowej korzyści majątkowej.

Proponując przekazanie łapówki inspektorowi transportowemu w celu „załatwienia sprawy”  kierowca działa przede wszystkim nie w swoim interesie, lecz w interesie swojego pracodawcy – tj. firmy transportowej. Ocenę prawną tego rodzaju działania wyraził Sąd Najwyższy FR rozpatrując skargę dotyczącą wyroku sądu w sprawie o wykroczenie administracyjne, gdzie osoba prawna (firma transportowa) zastała ukarana karą grzywny w wysokości 1.000.000 rubli z art. 19.28 KoAP FR.

Z okoliczności sprawy wynikało, że kierowca przewoził ładunek popełniając wykroczenie dotyczące przepisów przewozu ładunków niebezpiecznych (art. 12.21.2 KoAP FR) oraz wykroczenie dotyczące przepisów czasu pracy i odpoczynku (art. 11.23 KoAP FR). Łączna wysokość kary grzywny administracyjnej, która groziła kierowcy za popełnienie ww. wykroczeń  wynosiła od 3.000 do 5.500 rubli, a dla osoby prawnej od 400.000 do 500.000 rubli.

W celu uniknięcia odpowiedzialności za popełnienie ww. wykroczeń kierowca zaproponował inspektorowi transportowemu, który wykrył wykroczenie łapówkę w wysokości 9.300 rubli, lecz inspektor odmówił przyjęcia łapówki i zawiadomił kierownictwo.

Skutkiem powyższego było pociągnięcie kierowcy do odpowiedzialności karnej z art. 291 kk FR. Oprócz tego do odpowiedzialności administracyjnej z art. 19.28 KoAP FR została pociągnięta firma transportowa, w której był zatrudniony kierowca.

Zarówno prokurator prowadzący śledztwo w sprawie administracyjnej  jak i sąd, który wydał orzeczenie posiadali wystarczające powody do tego, aby domniemywać, że kierowca próbując wręczyć łapówkę inspektorowi działał przede  wszystkim w interesie swojego pracodawcy.

Podczas rozpatrywania sprawy administracyjnej i następnie zaskarżenia orzeczenia sądowego, firma transportowa powoływała się na to, że w danej sytuacji kierowca działał wyłącznie z własnej inicjatywy i nie uzgadniał swojego postępowania z  kierownictwem firmy i nie otrzymał od firmy środków finansowych do swojego postępowania.

Jednakże sąd nie wziął tych wywodów pod uwagę.

Stanowisko Sądu Najwyższego przedstawione w postanowieniu dotyczącym ww. skargi było uzasadnione tym, że kierowca proponując łapówkę dwukrotnie przekraczającą wysokość kary grzywny, która mogła być wyznaczona mu jako osobie fizycznej, działał w interesie swojego pracodawcy.

Istnieją zatem wystarczające podstawy by uważać, że opisana sytuacja ta nie zakończy się tylko tym jednym precedensem w praktyce sądowej a ilość podobnych spraw w analogicznej sytuacji znacznie wzrośnie w nowym 2018 roku.

Bądźcie uważni i czujni na drogach w Rosji!

Więcej informacji o bezpiecznym wykonywaniu przewozów międzynarodowych możecie Państwo uzyskać w naszej grupie OBRONA PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH na Facebooku i Vkontakte oraz na naszej stronie w odnawianych co tydzień działach Pytania-Odpowiedzi i innych naszych publikacjach oraz na seminarium w Polsce 25 i 26 stycznia 2018 roku.

Władimir Malgin
Prawnik
Kancelaria Prawna URVEST

Data publikacji 16.01.2018

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм