Jak uniknąć naruszenia przepisów związanych z wpisaniem adnotacji w powiadomieniu (tzw. „uwiedomlenii”) przez rosyjskie służby kontroli transportowej – Rostransnadzor na granicy Federacji Rosyjskiej

Dość często otrzymujemy prośby przewoźników, którzy mają problemy związane z  wpisem odpowiedniej adnotacji do „uwiedomlenja” o niezgodności parametrów kontrolowanego środka transportu, braku lub nieprawidłowości w dokumentach wymaganych przez przepisy prawne krajów członkowskich EAUG na granicy rosyjsko-kazachstańskiej i rosyjsko-białoruskiej.

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do „Protokołu o skoordynowanej (uzgodnionej) polityce transportowej” (Załącznik nr 24 do Umowy o Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej), w przypadku wykrycia przez organ kontroli transportowej kraju, przez którego granicę następuje wjazd na terytorium EAUG podczas działań kontrolnych niezgodności kontrolowanych parametrów środka transportu, braku lub niezgodności dokumentów przewidzianych przez przepisy prawne krajów członkowskich, funkcjonariusz tego organu  wydaje kierowcy tzw. „uwiedomlenje”, zawierające informację o najbliższym funkcjonującym punkcie kontrolnym, w którym kierowca powinien przedłożyć wraz z „uwiedomlenjem” dokumenty, wymienione w tym „uwiedomlenii” w celu dokonania wpisu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli transportowej.  

Dość często jednak takie punkty kontrolne znajdujące się na terytorium Rosji nie funkcjonują całodobowo albo nie ma na nim w danej chwili funkcjonariusza państwowej inspekcji kontroli drogowej. Najczęściej taka sytuacja ma miejsce na granicy rosyjsko-kazachstańskiej, co wprowadza kierowcę w błąd odnośnie konieczności wpisania adnotacji w „uwiedomlenii” o kontroli właśnie w tym punkcie kontrolnym. Powoduje to, że kierowcy kontynuują ruch po swojej trasie, bez uzyskania wpisu w tym „uwiedomlenii” w punkcie kontrolnym, co w konsekwencji prowadzi do pociągnięcia kierowcy do odpowiedzialności administracyjnej na podstawie art. 11.29 ustęp 3 kodeksu wykroczeń administracyjnych FR (KoAP FR) w postaci grzywny w wysokości od 25.000 do 30.000 rubli.

Chciałbym zwrócić uwagę przewoźników na to, że w ocenie rosyjskich sądów oraz urzędników Ministerstwa Transportu FR uzyskanie wpisu o przeprowadzeniu kontroli w punkcie kontrolnym, który nie jest wymieniony w „uwiedomlenii” stanowi również naruszenie przepisów prawnych i podstawę do pociągnięcia kierowcy do odpowiedzialności administracyjnej.

Dlatego też kierowca powinien uzyskać wpis dokładnie w tym punkcie kontrolnym, który jest wskazany w „uwiedomlenii”.

Aby kierowcom było łatwiej się orientować na rosyjsko-kazachstańskiej i rosyjsko-białoruskiej granicy  poniżej przedstawiamy wykaz punktów kontrolnych Rostransnadzoru, który uzyskaliśmy od tego organu:

Lp. Nazwa punktu kontrolnego Miejsce, gdzie się znajduje (draga, km) Czas pracy
Granica rosyjsko-białoruska
1. Krasnoje Droga М-1 Białoruś, 456 km całodobowo
2. Rudnia Droga А-141 Orzeł – Briańsk – Smoleńsk -granica z Białorusią, 448 km całodobowo
3. Poniatowa Droga Moskwa – Małojarosławiec – Rosławl – granica z Białorusią, 428 km całodobowo
4. Krasy Kamień Droga М13, 220 km całodobowo
5. Łobok Droga М-20 Sankt Petersburg – Kijów,  542 km całodobowo
Granica rosyjsko-kazachstańska
6. Masztakowo Droga А-300 Samara – Uralsk, 194 km całodobowo
7. Bugristoje Droga А-310 Czelabińsk – Kostonaj, 145 km całodobowo
8. Pietuchowo Droga Р-254 Irtysz, 444 km całodobowo
9. Rubcowsk Droga А-322 Barnauł – granica z Kazachstanem, 303 + 440 km całodobowo

Chcę zwrócić szczególną uwagę na to, że zgodnie z informacją przekazaną przez Rostransnadzor wszystkie wyżej wymienione punkty kontrolne pracują całodobowo. Jednakże na podstawie praktyki może się okazać, że informacja ta nie będzie zgodna z rzeczywistością, co należy wziąć pod uwagę podczas podejmowania decyzji.

W przypadku jeśli po przyjechaniu na ww. punkt kontrolny nie ma na nim funkcjonariuszy państwowej inspekcji kontroli drogowej, punkt kontrolny jest zamknięty, a przewoźnik musi bez zatrzymywania się kontynuować przejazd po trasie, zalecamy wykonać następujące czynności:

1) Udokumentować ten fakt za pomocą zdjęć/wideo aby w kadrze zdjęcia/filmu znajdowały się zamknięte drzwi, wyłączone światło i tablica z nazwą punktu kontrolnego.

2) Następnie niezwłocznie zadzwonić do dyżurnego Rostransnadzoru na nr +7 499 2315707 i poinformować go o tym, że punkt kontrolny jest zamknięty oraz powiadomić go o zamiarze przejazdu do kolejnego najbliższego punktu kontrolnego w celu uzyskania właściwej adnotacji o kontroli w „uwiedomlenii”.

3) Uzyskać od dyżurnego Rostransnadzoru informację, gdzie znajduje się najbliższy punkt kontrolny, na którym można będzie uzyskać właściwą adnotację w „uwiedomlenii”.

4) Obowiązkowo nagrać tę rozmowę na dyktafon.

5) Przesłać do służby dyżurnej Rostransnadzoru pismo na e-mail: dds@rostransnadzor.ru z wyjaśnieniami i opisem sytuacji oraz swoimi zamiarami.

6) Tylko po wykonaniu wszystkich ww. czynności przejechać po trasie do najbliższego punktu kontrolnego Rostransnadzoru w celu uzyskania stosownego wpisu w „uwiedomlenii”.

Zalecamy jednak wykonywać te czynności tylko w skrajnych przypadkach, jeśli obiektywna konieczność kontynuacji ruchu bez zatrzymywania się uzasadnia dopuszczenia się popełnienia naruszenia przepisów, które i tak następuje z formalnego punktu widzenia. W związku z tym w przypadku powstania sporu można będzie powoływać się na podjęte przez kierowcę wszelkie możliwe kroki w celu niedopuszczenia popełnienia wykroczenia, a zatem i braku jego winy.

W uzupełnieniu powyższych informacji radzimy przewoźnikom aby nie wyrzucali wydane kierowcy „uwiedomlenja” zawierające adnotacje o przeprowadzonej kontroli. Radzimy je trzymać w postaci papierowej w dokumentacji i zeskanowanej, ponieważ funkcjonariusze inspekcji transportowej dość często zapominają wpisać do systemu elektronicznego informację, że kierowca przedłożył „uwiedomlenje”, a następnie powołując się na brak zapisu w systemie pociągają kierowcę do odpowiedzialności administracyjnej – co jest w tym przypadku niezgodne z prawem. Najczęściej brak wpisania do systemu takiej informacji zdarza się funkcjonariuszom inspekcji transportowej w obwodzie smoleńskim.

Więcej informacji o bezpiecznym wykonywaniu przewozów międzynarodowych możecie Państwo uzyskać w naszej grupie OBRONA PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH na Facebooku i Vkontakte oraz na naszej stronie w odnawianych co tydzień działach Pytania-Odpowiedzi i innych naszych publikacjach.  

Powodzenia na drogach!

Władimir Malgin
Prawnik
Kancelaria Prawna URVEST

Data publikacji 09.04.2019

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм