Jak uniknąć kary w przypadku braku adnotacji w powiadomieniu po upływie dwóch miesięcy od dnia zakończenia przewozu międzynarodowego

(art. 11.29 ust. 3 kodeksu wykroczeń administracyjnych FR – praktyka sądowa)

Począwszy od 2016 roku wpływa do nas coraz więcej zgłoszeń przewoźników w związku z pociągnięciem kierowców do odpowiedzialności administracyjnej za wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego z powiadomieniem dotyczącym usunięcia przyczyny naruszenia przepisów międzynarodowego przewozu drogowego, bez adnotacji funkcjonariusza Rostransnadzoru (art. 11.29 ust. 3 KoAP FR) po upływie dwóch miesięcy od dnia zakończenia międzynarodowego drogowego przewozu ładunku.

Jednocześnie wiele rosyjskich sądów rejonowych utrzymało w mocy decyzje inspektorów Rostransnadzoru i organów celnych.

Do chwili obecnej te niezgodne z prawem decyzje sądowe są podejmowane przez sądy w obwodzie pienzeńskim.

Główne argumenty funkcjonariuszy Rostransnadzoru i organów celnych podczas podejmowania tych decyzji sprowadzają się do tego, że:

  • do odpowiedzialności administracyjnej za popełnienie ww. wykroczenia można pociągnąć każdego kierowcę, który kieruje pojazdem wskazanym we wcześniej wydanym powiadomieniu, a nie tylko kierowcę, któremu wręczono powiadomienie w ramach wykonywanego przewozu międzynarodowego;
  • do odpowiedzialności administracyjnej za popełnienie ww. wykroczenia można pociągnąć w przeciągu dwóch miesięcy od dnia wykrycia wykroczenia, a nie jego popełnienia. Wykroczenie popełnione z art. 11.29 ust. 3 KoAP FR jest trwałe.
  • aby pociągnąć kierowcę do odpowiedzialności administracyjnej, na pokładzie pojazdu niekoniecznie musi znajdować się powiadomienie bez adnotacji o przeprowadzonej kontroli transportowej wydane na podstawie poprzedniego przewozu międzynarodowego;
  • dane uzyskane z systemu informacyjnego SKAT-TK są wystarczające do pociągnięcia kierowcy do odpowiedzialności administracyjnej z art. 11.29 ust. 3 KoAP FR.

Z kolei, nasze wnioski wynikające ze zgłoszeń przewoźników w tego rodzaju sprawach są następujące: podejmowane przez funkcjonariuszy inspekcji transportowej decyzje, w których dwumiesięczny termin pociągnięcia do odpowiedzialności administracyjnej został przekroczony, z zasady stanowią naruszenie przepisów prawa i są niezgodne z przepisami.

W związku z tym zdecydowanie zalecamy przewoźnikom aby zaskarżali niniejsze decyzje w trybie sądowym z zachowaniem 10-dniowego terminu.

Podstawowe argumenty na korzyść kierowcy:

  1. Z zapisów KoAP FR, uwzględniając wyjaśnienia Plenum Sądu Najwyższego FR nr 5, pkt 14 z 24.03.2005 r. wynika, że wykroczenie przewidziane w art. 11.29 ust. 3 KoAP FR nie jest naruszeniem trwałym, a okres prekluzji pociągnięcia do odpowiedzialności administracyjnej za popełnienie niniejszego wykroczenia rozpoczyna się od dnia zakończenia tego przewozu międzynarodowego, podczas którego nie dokonano adnotacji w powiadomieniu.
  2. Z kolei z zapisów Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów CMR wynika, że przewóz międzynarodowy kończy się w chwili przekazania ładunku odbiorcy.
  3. Zgodnie z przepisami ustawy federalnej nr 127-FZ z 28.07.1998 r. do obowiązków osób wykonujących przewóz międzynarodowy nie wchodzi przedkładanie ww. powiadomienia funkcjonariuszowi w celu dokonania adnotacji po zakończeniu przewozu międzynarodowego.
  4. Do odpowiedzialności administracyjnej można pociągnąć tylko tego kierowcę, który bezpośrednio otrzymał powiadomienie i nie spełnił wymogu dokonania w nim adnotacji.

Z tego wynika, że okres przedawnienia pociągnięcia kierowcy do odpowiedzialności administracyjnej przewidzianej w art. 11.29 ust. 3 KoAP FR następuje po upływie dwóch miesięcy po przekazaniu ładunku odbiorcy. Do odpowiedzialności administracyjnej może zostać pociągnięty tylko ten kierowca, któremu wręczono powiadomienie.

Z kolei w latach 2016-2017 nasze stanowisko w tej kwestii było potwierdzone decyzjami sądów w obwodzie pskowskim, briańskim i saratowskim.

W powyższego wynika, że decyzje inspekcji transportowej i organów celnych FR można i należy zaskarżać, ponieważ w większości przypadków są one sprzeczne nie tylko z ustawodawstwem ale i ze zdrowym rozsądkiem.  

P.S. Wszyscy, którzy samodzielnie zaskarżali decyzje inspekcji transportowej, i z jakiegoś powodu nie osiągnęli pozytywnego wyniku, mogą przesłać do nas te decyzję sądowe w celu przeprowadzenia ekspertyzy.

Powodzenia na drogach!

Władimir Malgin
Prawnik
Kancelaria Prawna URVEST

Data publikacji 14.11.2017

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм