Jak sprawdzić rosyjskiego klienta/kontrahenta?

Wiele zagranicznych i rosyjskich firm działających w handlu zagranicznym i przewozach wewnętrznych dość często zadaje sobie pytanie w jaki sposób sprawdzić rosyjskiego klienta/kontrahenta?

W tej sprawie poprosiliśmy niedawno o opinię naszych klientów i kilka dni temu przeprowadziliśmy analizę przysłanych odpowiedzi. Teraz przedstawiamy wnioski.    

Podczas sprawdzenia kontrahenta większość respondentów przeprowadzała rozmowy z potencjalnymi klientami, pytała swoich partnerów o rekomendacje albo sprawdzała stan i wiarygodność w sposób niezależny na platformach elektronicznych takich jak Timocom, Cargo.It, Trans.eu, ATI.

Na platformach tych można uzyskać dane o nazwie firmy, jej siedzibie, dacie rejestracji, ilości pracowników, dane kontaktowe do managerów itp.

Jednak wg naszej opinii dane te nie pozwalają dokonać realnej oceny stopnia wiarygodności kontrahenta.

W praktyce np. dość często spotykamy się z taką sytuacją, że firma posiadająca wysoki ranking na platformach transportowych w rzeczywistości nie posiada aktywów, zarejestrowana jest pod zbiorczym adresem prawnym, figuruje w procesach sądowych w charakterze pozwanego albo znajduje się w stadium bankructwa czy likwidacji.

Wyżej wymienione czynniki zwiększają ryzyko nieuczciwego zachowania się kontrahenta np. niepłacenie za fracht, uszkodzenie lub niedostarczenie towaru, niewypłacenie odszkodowania itd. Jak również powyższe czynniki mogą negatywnie wpływać na oczekiwane rezultaty orzeczeń sądowych np. w zakresie odzyskania zadłużenia debetowego.

Oprócz tego niekiedy w takiej sytuacji wynik procesu sądowego staje się niestety czysto formalny, ponieważ brak jest możliwości uzyskania realnego rezultatu gdzie najczęściej chodzi o odzyskanie środków finansowych.

Aby niedopuścić do tego rodzaju sytuacji trzeba za każdym razem dokonywać wcześniejszego szczegółowego sprawdzenia partnera biznesowego, co pozwoli uniknąć sądowych procesów i innych procedur jak również zaoszczędzić najważniejsze zasoby tj. czas i pieniądze.

Należy zaznaczyć, że trzeba dokonywać sprawdzenia nie tylko przy rozpoczęciu stosunków biznesowych lecz również podczas dłuższej współpracy.

Jakie dane powinno się znać aby mieć pełny obraz wiarygodności kontrahenta?

Istotne znaczenie mają następujące dane:

  • Czy dana firma działa/ czy nie działa;
  • Czy firma jest/nie jest w stadium bankructwa lub likwidacji;
  • Nazwisko obecnego dyrektora;
  • Dane dotyczące „zbiorowości” tj. czy pod danym adresem jest zarejestrowanych np. kilka firm, a dyrektorem jest osoba występująca w tej roli w kilku firmach itp.;
  • W jakich procesach sądowych występowała dana firma i w jakiej roli – powoda czy pozwanego;
  • Czy firma jest gdzieś oficjalnie zadłużona np. wobec  kontrahentów albo wobec skarbu państwa;
  • Czy firma posiada aktywy – środki finansowe, majątek ruchomy/nieruchomy.

Będąc w posiadaniu tych informacji BĘDZIECIE MOGLI:

  • Uzyskać realny obraz wiarygodności kontrahenta.
  • Być pewnym we współpracy.
  • Nie dopuścicie do ryzyka nieuczciwego zachowania się kontrahenta np. do niezpałacenia za fracht.

Wykorzystując powyższą informację i dokonując szczegółowego sprawdzenia swoich kontrahentów, będzie mogli w znaczny sposób zmniejszyć ryzyko finansowe i skoncentrować swoją uwagę tylko na zwiększeniu dochodowości swojego biznesu.

Natomiast Ci z Państwa, którzy chcieliby dowiedzieć się jak w efektywny sposób dokonać sprawdzenia kontrahenta,  mogą przesłać swoje zgłoszenie na e-mail: expert@urvest.ru

Więcej informacji o bezpiecznym wykonywaniu przewozów międzynarodowych możecie Państwo uzyskać w naszej grupie OBRONA PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH na Facebooku i Vkontakte oraz na naszej stronie w odnawianych co tydzień działach Pytania-Odpowiedzi i innych naszych publikacjach.  

Powodzenia na drogach!

Maria Markiełowa
prawnik
kancelaria prawna URVEST  

Data publikacji 27.11.2018

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм