Jak poprawnie wypełniać formularze, potrzebne do uzyskania rosyjskich jednorazowych zezwoleń na międzynarodowy przewóz towarów/ładunków

Kontynuując cykl publikacji na temat kontroli transportowej, proponujemy Państwa uwadze praktyczne rekomendacje, dotyczące wypełniania wniosków zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Transportu Federacji Rosyjskiej Nr 302 z dnia 14.10.2015, z uwzględnieniem naszego doświadczenia, zdobytego w trakcie reprezentowania interesów przewoźników w zakresie tej kategorii spraw.

Kiedy należy wypełnić wniosek.

Jeżeli przewoźnik zaczął kurs (rejs) poza terytorium Rosji, wniosek musi zostać wypełniony do momentu wjazdu na teren FR. W razie, jeżeli trasa do Rosji przebiega przez terytorium krajów członkowskich Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, graniczących z FR (na przykład, Białoruś, Kazachstan), wniosek jest wypełniany przed wjazdem do tych krajów. W przeciwnym razie urzędnicy w/w krajów będą mieli prawo wręczyć przewoźnikowi stosowne zawiadomienie z żądaniem usunięcia przyczyn naruszenia przepisów, dotyczących przewozów towarów/ładunków FR.

Jeżeli przewoźnik zaczął kurs (rejs) w Rosji, wniosek musi zostać wypełniony przed załadunkiem środka transportu na terenie FR. Lecz należy zwrócić uwagę na pewne kwestie. Na przykład, jeżeli przewoźnik zakończył kurs na trasie Litwa – Rosja w Moskwie, a następny kurs w odwrotnym kierunku on zacznie w Jarosławlu, w drugiej kolumnie formularza należy wpisać odpowiednie dane natychmiast po rozładunku towaru w Moskwie. Jeżeli kurs w odwrotnym kierunku jest bez towaru, stosuje się taką samą zasadę: druga kolumna jest wypełniana tuż po rozładunku towaru w Moskwie.

Jak poprawnie wypełnić formularz jednorazowego zezwolenia.

 1. Przy poruszaniu się środka transportu z towarem po terenie Rosji, są wypełniane następujące rubryki formularza zezwolenia:
 • nazwa zagranicznego przewoźnika oraz jego adres (p. 4) – w ustawie brak ograniczeń w zakresie sposobu podania rekwizytów przewoźnika. Mogą one być wpisane odręcznie, można też w tej rubryce przybić pieczątkę przewoźnika, zawierającą dane teleadresowe firmy przewozowej,
 • numery rejestracyjne środka transportowego (p. 5) – numery rejestracyjne środka transportu muszą zostać wpisane bez błędów, tak samo, jak w świadectwie rejestracyjnym środka transportu,
 • miejsce, data wydania i pieczątka upoważnionego organu zagranicznego, który wydaje zezwolenie (p. 8) – przy uzyskaniu zezwolenia sprawdzane są odpowiednie dane teleadresowe organu,
 • data i miejsce wjazdu na teren FR (p. 9) – podaje się pierwsze miejsce wjazdu na teren Federacji Rosyjskiej na podstawie przedmiotowego zezwolenia i data tegoż wjazdu (na przykład, Buraczki 01.01.2017),
 • nazwa przewożonych towarów (p. 10) – nazwa jest wpisywana bez błędów i musi być taka sama, jak w CMR,
 • waga przewożonych towarów (p. 11) – waga jest wpisywana bez błędów i musi być taka sama, jak w,
 • miejsce załadunku (p.12) – podaje się miasto (wieś, osada) oraz kraj załadunku towaru (na przykład, Wilno, Litwa),  
 • miejsce rozładunku (p. 13) – podaje się miasto (wieś, osada) oraz kraj rozładunku towaru (na przykład, Moskwa, Rosja).  

 

 1. Przy poruszaniu się niezaładowanego (pustego) środka transportu po terytorium Rosji są wypełniane następujące rubryki:
 • nazwa zagranicznego przewoźnika oraz jego adres (p. 4) – w ustawie brak ograniczeń w zakresie sposobu podania rekwizytów przewoźnika. Mogą one być wpisane odręcznie, można też w tej rubryce przybić pieczątkę przewoźnika, zawierającą dane teleadresowe firmy przewozowej,
 • numery rejestracyjne środka transportowego (p. 5) – numery rejestracyjne środka transportu muszą zostać wpisane bez błędów, tak samo, jak w świadectwie rejestracyjnym środka transportu,
 • miejsce, data wydania i pieczątka upoważnionego organu zagranicznego, który wydaje zezwolenie (p. 8) – przy uzyskaniu zezwolenia sprawdzane są odpowiednie dane teleadresowe organu,
 • data i miejsce wjazdu na teren FR (p. 9) – podaje się pierwsze miejsce wjazdu na teren Federacji Rosyjskiej na podstawie przedmiotowego zezwolenia i data tegoż wjazdu (na przykład, Buraczki 01.01.2017),
 • nazwa państwa początku trasy (p. 12) – w tym punkcie podaje się kraj początku trasy (na przykład, Litwa),
 • nazwa państwa zakończenia jazdy (p.13) – podaje się kraj początku jazdy (na przykład, Rosja).

Należy pamiętać, że przy wypełnianiu pp.10,11,12,13 formularza jednorazowego zezwolenia przy przewożeniu towaru w kierunku „tam” dane są wpisywane do pierwszej kolumny, natomiast przy przewozie towaru w kierunku „z powrotem” – do drugiej kolumny.

Czy można do zezwolenia wprowadzać zmiany.

Zdaniem funkcjonariuszy inspekcji transportowej wprowadzenie zmian (poprawek) do zezwolenia nie jest dopuszczalne. Niemniej nie istnieje żaden dokument normatywny, stanowiący o wspomnianym wyżej zakazie.

Z objaśnień Rostransnadzoru FR wynika, iż wprowadzić zmiany (poprawki) do zezwolenia może wyłącznie upoważniony organ kraju przewoźnika, który wydaje zezwolenia.

W razie, jeżeli zamawiający przewóz towaru (nadawca bądź odbiorca towaru/ładunku) w trakcie przewozu z jakiegokolwiek powodu skorzystał z prawa przeadresowania miejsca końcowej dostawy towaru, w p. 13 zezwolenia należy wskazać kolejną miejscowość na terenie Rosji po przecinku (na przykład, Moskwa, Rosja, Tuła). Przy tym miejscowość „Moskwa” w zezwoleniu nie powinna być skreślona.

W razie, jeżeli przewoźnik, dla przykładu, w drodze powrotnej na terenie Rosji otzrymał zlecenie na przewóz towaru, przy tym przedtem już wypełnił drugą kolumnę w zezwoleniu (zgodnie z przepisami, dotyczącymi przejazdu bez towaru), w miejscu załadunku kierowca będzie musiał wypełnić pp. 10 i 11 formularza zezwolenia i dodać nazwy miejscowości w pp. 12 i 13.

Co należy zrobić, jeżeli w trakcie dostawy na zasadzie łańcuchowej zmienia się rodzaj przewozu.

W razie, jeżeli przewoźnik wjechał na teren Rosji na podstawie dwustronnego zezwolenia, rozładował się i jadąc z powrotem otrzymał zlecenie na trójstronny przewóz, nowe trójstronne zezwolenie musi zostać wypełnione w sposób następujący: pp. 4,5,8,10,11,12,13 są wypełniane w trybie zwykłym, natomiast w p. 9 jest podawana data i miejsce wjazdu na teren FR, które wcześniej zostały podane w dwustronnym zezwoleniu. Ponadto należy wpisać numer poprzedniego dwustronnego zezwolenia (na przykład, „poprzednie zezwolenie Nr 0000000”).

Należy pamiętać, iż przy wjeździe/wyjeździe do/z Rosji w urzędzie celnym na granicy bądź na stanowisku inspekcji transportowej trzeba zadbać o odpowiednie adnotacje, potwierdzające wjazd/wyjazd środka transportu na/z terenu FR.

W razie nie wypełnienia lub nieprawidłowego wypełnienia pp. 4,5,8,9,10,11,12,13 zezwolenia, jest ono uważane za nieważne, co skutkuje pociągnięciem kierowcy do odpowiedzialności administracyjnej z zastosowaniem kary grzywny w wysokości od 100 000 do 200 000 rubli!

Bądźcie uważni!

Powodzenia na drogach!

Władimir Malgin
Prawnik
Firmy Prawniczej „URVEST”

Data publikacji 02.02.2017

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм