Drogowe przewozy ciężarowe w Norwegii. Zasady regulujące odpowiedzialność przewoźnika w zależności od zastosowanego prawa.

Aby określić zakres odpowiedzialności i obowiązków przewoźnika należy wpierw określić rodzaj wykonywanego przewozu – czy jest to przewóz międzynarodowy do lub z Norwegii czy też przewóz kabotażowy (wewnętrzny) na terytorium Norwegii.  Wymienione wyżej różnice w rodzaju przewozu warunkują zasady, które przewoźnik powinien stosować podczas wykonywania zlecenia transportu. W niniejszym artykule rozpatrzymy warunki szczególne przewozów międzynarodowych wykonywanych na zlecenie klientów z Norwegii.

Podczas wykonywania przewozu międzynarodowego do Norwegii odpowiedzialność przewoźnika oparta jest na zasadach określonych w  Konwencji CMR. Jednakże niektórzy zamawiający w celu określenia zakresu odpowiedzialności i obowiązków przewoźnika wolą korzystać z warunków określonych w NSAB 2015 (General Conditions of the Nordic Association of Freight Forwarders), co znajduje swoje odzwierciedlenie w zleceniu wykonania transportu , liście przewozowym CMR lub w umowie na przewóz. 

Należy mieć na uwadze, że warunki te mogą być stosowane jedynie pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia w postaci pisemnej pomiędzy przewoźnikiem a zamawiającym wykonanie usługi przewozu. Oznacza to, że jeśli o wykorzystaniu NSAB 2015 podczas przewozu nie zostały dokonane pisemne uzgodnienia stron umowy, to w takim przypadku warunki te nie mają mocy, a przewóz jest wykonywany na zasadach Konwencji CMR oraz innych przepisów w ramach wykonywanej trasy przejazdu.

Na czym polega różnica między NSAB 2015 a Konwencją CMR?

Zakres odpowiedzialności przewoźnika można podzielić na trzy kategorie:

  1. W przypadku całkowitej lub częściowej utraty, uszkodzenia lub zaniżenia wartości ładunku, odpowiedzialność przewoźnika jest ograniczona do wysokości 8,33 SDR za 1 kg (brutto) ładunku, co jest analogiczne względem Konwencji CMR ( SDR -międzynarodowa jednostka walutowa o charakterze pieniądza bezgotówkowego).
  2. Odpowiedzialność w przypadku opóźnienia załadunku lub rozładunku jest również analogiczna względem Konwencji CMR – rekompensata za opóźnienie jest ograniczona do wysokości frachtu.
  3. NSAB 2015 w odróżnieniu od Konwencji CMR zawiera warunek określający dodatkową odpowiedzialność przewoźnika w wysokości 100.000 SDR w odniesieniu do jakiegokolwiek innego uszczerbku poniesionego przez zamawiającego w wyniku niedopatrzenia przewoźnika, np. dostarczenie ładunku pod niewłaściwy adres.

Dodatkowo do ww. ograniczenia odpowiedzialności, NSAB 2015 w odróżnieniu od Konwencji CMR określa szczegółowe warunki ubezpieczenia ładunku podczas jego przechowywania na składzie. W przypadku jeśli warunki ubezpieczenia nie zostały spełnione, to odpowiedzialność przewoźnika za utratę ładunku podczas jego przechowywania jest ograniczona do wysokości 500.000 SDR.

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione różnice, każdy przewoźnik powinien sam określić ryzyko związane z zastosowaniem regulacji prawnych podczas wykonywania przewozu ładunku do Norwegii, oceniając wartość przewożonego ładunku oraz ryzyko finansowe w przypadku jego utraty lub uszkodzenia.

Należy zaznaczyć, że niniejsze warunki są stosowane nie tylko w Norwegii  lecz również w Danii, Finlandii i Szwecji.

Więcej informacji o bezpiecznym wykonywaniu przewozów międzynarodowych możecie Państwo uzyskać w naszej grupie OBRONA PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH na Facebooku i Vkontakte oraz na naszej stronie w odnawianych co tydzień działach Pytania-Odpowiedzi i innych naszych publikacjach.  

Powodzenia na drogach!

Diana Iwanczenko
prawnik
Lawgistics
partner firmy prawnej URVEST w UE

Data publikacji 22.05.2018

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм