Czy przewoźnik z Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej może wykonać przewóz trójstronny pomiędzy innymi krajami EAUG bez zezwolenia trójstronnego?

Od  początku 2018 r. zaczęły napływać do nas zapytania przewoźników z krajów członkowskich Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAUG) w sprawie wyjaśnień o możliwości wykonywania przez nich przewozów pomiędzy innymi krajami członkowskimi bez zezwoleń, jeśli nie są oni rezydentami tych krajów członkowskich. Prościej mówiąc pytają „czy przewoźnik z jednego kraju członkowskiego EAUG może wykonać przewóz trójstronny pomiędzy innymi krajami członkowskimi EAUG bez zezwolenia trójstronnego?”

Faktycznie, istnieje taka możliwość już od 01.01.2015 r. Zgodnie z zapisami znajdującymi się w punkcie 4 Protokołu o skoordynowanej (uzgodnionej) polityce transportowej (Załącznik nr 24 do Umowy o Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej z 29 maja 2014 r.), międzynarodowe drogowe przewozy ładunków wykonywane przez przewoźników zarejestrowanych na terytorium jednego z krajów członkowskich, mogą być  wykonywane bez zezwolenia:

  • między krajem członkowskim, na terytorium którego przewoźnicy są zarejestrowani a innym krajem członkowskim;
  • tranzytem przez terytorium innych krajów członkowskich;
  • pomiędzy innymi krajami członkowskimi.

Z powyższego aktu prawnego wynika, że wyżej wymieniony rodzaj międzynarodowego przewozu drogowego można wykonać bez zezwolenia (zezwolenia trójstronnego).

Jednakże krajowe akty prawne krajów członkowskich EAUG dotyczące międzynarodowych przewozów drogowych zawierają przepisy, które nakładają na międzynarodowych przewoźników drogowych, którzy nie są rezydentami  danego kraju, obowiązek posiadania na pokładzie środka transportu zezwolenia (zezwolenia trójstronnego) na przewóz ładunków z/do krajów trzecich nawet jeśli są to kraje członkowskie EAUG.

A więc na chwilę obecną występuje sprzeczność między przepisami prawa międzynarodowego obowiązującego w ramach EAUG, a przepisami ustawodawstwa krajowego krajów członkowskich EAUG.

Biorąc pod uwagę zapisy ustawodawstwa krajowego krajów członkowskich EAUG, umowa o EAUG jako międzynarodowy akt prawny ma większą moc prawną niż krajowe akty prawne krajów członkowskich EAUG, dlatego też w przypadku wykonywania wyżej wymienionego rodzaju przewozu nie ma konieczności posiadania na pokładzie środka transportu zezwolenia trójstronnego.

W celu uzyskania wyjaśnień w tej sprawie wysłaliśmy zapytanie do Euroazjatyckiej Komisji Ekonomicznej (EEK) odnośnie zastosowania ww. zapisów prawa międzynarodowego.

Z odpowiedzi EEK wynika, że zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie 4 Załącznika nr 24 do Umowy o EAUG, od 01.01.2015 r. wymienione w nim rodzaje przewozów powinny być wykonywane bez zezwoleń.  

Funkcjonariusze EEK wiedzą, że nie wszystkie krajowe akty prawne krajów członkowskich EAUG są zgodne z zapisami Umowy o EAUG, i że niniejszy problem będzie rozpatrywany na kolejnym posiedzeniu właściwego komitetu resortowego.

Uzyskanie takiej odpowiedzi świadczy o tym, że wymieniony w niniejszym artykule rodzaj przewozu można wykonać bez zezwolenia trójstronnego tzn. bez zezwolenia.

Więcej informacji o bezpiecznym wykonywaniu przewozów międzynarodowych możecie Państwo uzyskać w naszej grupie OBRONA PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH na Facebooku i Vkontakte oraz na naszej stronie w odnawianych co tydzień działach Pytania-Odpowiedzi i innych naszych publikacjach.  

Powodzenia na drogach!

Władimir Malgin
Prawnik
Kancelarii Prawnej URVEST

Data publikacji 29.05.2018

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм