Czy przewoźnik międzynarodowy może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za wykroczenie związane z przekroczeniem parametrów wagowych środka transportu podczas wjazdu do Rosji?

Trendem września 2018 roku w sferze kontroli państwowej dotyczącej międzynarodowych przewozów w Rosji jest zaostrzenie kontroli parametrów wagowych na przejściach granicznych.

Wielu przewoźników zostało już ukaranych za popełnienie wykroczenia przepisów dotyczących dmc lub dopuszczalnego nacisku na oś podczas wyjazdu z Rosji.

W ramach tej tendencji powstało jednak pytanie odnośnie zastosowania praktyki: „Czy można pociągnąć do odpowiedzialności przewoźnika międzynarodowego za popełnienie wykroczenia dotyczącego zasad przejazdu  pojazdu ciężarowego w przypadku, jeśli wykroczenie zostało wykryte na granicy zewnętrznej podczas wjazdu środka transportu na terytorium FR?”.  

Jak to dość często bywa w rosyjskich przepisach prawnych, dany akt prawny nie zawiera bezpośredniej odpowiedzi na to pytanie, dlatego odpowiedzi trzeba szukać za pomocą analizy i porównania przepisów prawnych.  

Artykuł 12.21.1 kodeksu wykroczeń administracyjnych FR (KoAP FR) ustanawia odpowiedzialność za popełnienie wykroczenia dotyczącego ruchu pojazdu ciężarowego na terytorium FR (grzywna w wysokości 100.000 – 500.000 rubli). A więc odpowiedź na powyższe pytanie zależy od tego, od jakiego momentu uważa się, że środek transportu znajduje się w ruchu na terytorium Rosji: od momentu przekroczenia linii granicy państwowej czy od momentu wyjazdu poza teren przejścia granicznego FR.

W kontekście tej sprawy należy wziąć pod uwagę fakt, że zgodnie z Przepisami ruchu drogowego teren przejścia granicznego FR stanowi przylegające do drogi terytorium, ale nie jest drogą. Natomiast parametry dopuszczalnego nacisku na osie środka transportu określone są w zależności od konstrukcyjnych warunków drogi.

W zasadzie wjazd na przejście graniczne rozpoczyna się od linii granicy państwowej. Z kolei przejścia graniczne podlegają pod właściwy organ obsługujący dane przejście graniczne i nie posiadają statusu prawnego drogi.

Biorąc pod uwagę powyższe wywody, przewoźnik międzynarodowy – do momentu opuszczenia terytorium przejścia granicznego –  nie rozpoczyna ruchu po drodze i nie popełnia wykroczenia dotyczącego przewozu ładunków ciężarowych, a więc nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności administracyjnej w związku z tym faktem.

W charakterze wyjątku mogłaby służyć sytuacja, gdy od chwili przekroczenia linii granicy państwowej FR do czasu wjazdu na przejście graniczne, przewoźnik międzynarodowy porusza się po odcinku, który posiada status drogi. Jednak nie są nam znane przykłady takich miejsc wjazdu na terytorium Rosji.

Należy zwrócić uwagę na to, że podczas wjazdu na terytorium Rosji – nie przez przejście graniczne, np. od strony terytorium Białorusi lub Kazachstanu na terytorium FR, przewoźnik międzynarodowy rozpoczyna ruch po drodze rosyjskiej od momentu przekroczenia linii granicy państwowej. A więc istnieje realne ryzyko pociągnięcia do odpowiedzialności  za popełnienie wykroczenia przepisów ruchu dla pojazdów ciężarowych.

Na chwilę przygotowania niniejszej publikacji, brak jakichkolwiek wyjaśnień odzwierciedlających oficjalne stanowisko organów państwowych w tej sprawie.

Nasza kancelaria prawna nie posiada wiedzy o ewentualnym pociągnięciu do odpowiedzialności administracyjnej za popełnienie tego rodzaju wykroczeń przewoźników podczas wjazdu na terytorium Rosji.

W praktyce przedstawiciele organów państwowych na granicy świadomie dezinformują kierowców i przedstawicieli firm transportowych odnośnie prawomocności stosowania powyższego artykułu KoAP FR w stosunku do przewoźników, wykorzystując to w charakterze „dźwigni” we własnym interesie.

Podsumowując, rozmowy „w terenie” o zastosowaniu sankcji mają charakter wybitnie wyjaśniający bez sporządzania ustanowionych przez prawo dokumentów: protokołów, decyzji o pociągnięciu do odpowiedzialności.

Jednak czas przestoju na granicy ma znaczenie dla biznesu przewoźnika i wywiązania się z obowiązków wobec klienta co do terminów dostawy ładunku. Ale to już zupełnie inna historia.

Bądźcie uważni!

Powodzenia na drogach!

Więcej informacji o bezpiecznym wykonywaniu przewozów międzynarodowych możecie Państwo uzyskać w naszej grupie OBRONA PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH na Facebooku i Vkontakte oraz na naszej stronie w odnawianych co tydzień działach Pytania-Odpowiedzi i innych naszych publikacjach.  

Dmitry Iwanow
Partner, Główny prawnik
Kancelarii Prawnej URVEST

P.S. Dopuszczalne parametry wagowe i gabarytowe w ruchu środków transportu są zawarte w Załączniku nr 1 i 2 do Zasad przewozu ładunków transportem drogowym, zatwierdzonych przez Postanowienie Rządu FR nr 272 z 15.04.2011 r.

Data publikacji 16.10.2018

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм