Czy konieczne jest zawieranie umowy na wykonanie przewozu międzynarodowego jeśli jest list przewozowy CMR? Praktyczne zalecenia prawnika co do współpracy z rosyjskimi zleceniodawcami

Pracując nad sprawami dotyczącymi odzyskania długu w ramach umowy o wykonanie przewozu międzynarodowego dość często spotykamy się z problemem  braku istnienia umowy o wykonanie przewozu.

W związku z tym przewoźnik podlega następującemu ryzyku:

1. Otrzymanie negatywnej decyzji sądu w sprawie o odzyskanie długu.
2. Poniesienie dużych kosztów w celu udowodnienia faktu istnienia stosunków umownych.

W praktyce wielu przewoźników z lekceważeniem odnosi się do przygotowania umowy i zleceń ponieważ uznaje, że umowę zamienia list przewozowy CMR.

Takie podejście należy uznać za błędne!

W  Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) jest zapisane, że umowę przewozu stanowi list przewozowy. Norma ta jest przez wiele osób traktowana w nieprawidłowy sposób i wcale nie oznacza, że w przypadku istnienia listu przewozowego CMR, sporządzenie odrębnej umowy przewozu nie żadnego sensu.

W rzeczywistości zgodnie z sensem tej normy, list przewozowy zaledwie spełnia rolę dokumentu, który sporządza się w ramach umowy i potwierdzenia faktu wykonania usługi.

Biorąc powyższe pod uwagę nie można postawić między listem przewozowym CMR a umową znaku równania.

Dlaczego więc list przewozowy CMR nie może zastąpić umowy?

List przewozowy CMR zawiera niepełną informację i ogranicza się do standardowego zestawu danych, które są wpisywane do blankietu, a mianowicie:

 • nie zawiera takich ważnych danych jak: koszt przewozu, wysokość kar umownych za przestoje, sposób i warunki zapłaty;
 • nie określa osoby zlecającego wykonanie usługi, a nawet może nie zawierać tych danych w przypadku jeśli zlecającym jest spedycja.

Powyższe dane mają istotne znaczenie w przypadku powstania sporów dotyczących frachtu, a wskazywane są tylko w umowie/zleceniu przewozu.

Z tego wynika, że umowę na wykonanie przewozu nie można zamienić listem przewozowym CMR i zlekceważyć jej sporządzenie.

Chcę zaznaczyć, że ze sposobem przygotowania umów i zaleceń dotyczących zawarcia umowy w postaci elektronicznej można zapoznać się w artykułach opublikowanych na naszej stronie.

Warto również nadmienić, że podczas sporządzania „umowy ramowej”, tj. umowy zawierającej tylko ogólne zapisy o przewozach, należy przygotować dodatkowe uzgodnienia do umowy na każdy przewóz, np. w postaci zlecenia czy zamówienia.

W uzgodnieniach tych powinny zawierać się wszelkie niezbędne informacje dotyczące konkretnego przewozu ładunku, a w szczególności:

 • dane nadawcy;
 • dane odbiorcy;
 • miejsce i data załadunku;
 • miejsce i data rozładunku;
 • nazwa i waga towaru;
 • koszt przewozu;
 • odwołanie się do umowy, w ramach której składane jest zlecenie wykonania przewozu ładunku;
 • inne istotne dla przewozu dane.

Podsumowując:

 • Podczas przygotowań do współpracy ze zlecającym wykonanie przewozu ładunku należy koniecznie podpisać z nim umowę.
 • Jeśli w umowie zawarte są tylko ogólne zapisy o przewozach, to należy przygotować zlecenie na każdy konkretny przewóz, który wykonywany jest w ramach tej umowy.
 • W zleceniu zaleca się wpisać pełną informację o przewozie.
 • List przewozowy CMR nie może w pełnowartościowy sposób zamienić umowy o wykonanie przewozu ładunku.

Przestrzeganie powyższych zaleceń pomoże uniknąć nieoczekiwanych negatywnych skutków podczas współpracy z rosyjskimi zleceniodawcami i w bardziej skuteczny sposób rozstrzygnąć sporne kwestie, które mogą powstać podczas wykonywania przewozów, jak również podczas rozpatrywania spraw w sądzie.

Więcej informacji o bezpiecznym wykonywaniu przewozów międzynarodowych możecie Państwo uzyskać w naszej grupie OBRONA PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH na Facebooku i Vkontakte oraz na naszej stronie w odnawianych co tydzień działach Pytania-Odpowiedzi i innych naszych publikacjach.  

Powodzenia na drogach!

Maria Markiełowa
prawnik
kancelaria prawna URVEST  

Data publikacji 26.02.2019

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?