Czy kierowca zagranicznej firmy transportowej może wjechać z Białorusi do Rosji od 1 sierpnia 2018 r.?

Temat, o którym będzie mowa poniżej nie jest nowy.  Międzynarodowi przewoźnicy drogowi po raz pierwszy na poważnie zetknęli się z tym problemem na początku 2016 roku, a następnie w 2016 i 2017 roku. Dziś znów obserwujemy kolejny okres „zaostrzenia”.

Problem, o którym będzie mowa w niniejszej publikacji – to zakaz wjazdu zagranicznych kierowców  na terytorium Rosji z Republiki Białoruś (i odwrotnie).

W ostatnim czasie media zajmujące się przedstawianiem działalności międzynarodowych przewoźników drogowych zaczęły donosić , że od 1 sierpnia 2018 r. nastąpi zmiana zasad wjazdu kierowców – cudzoziemców do Rosji. Trzeba przyznać, że mają oni rację, ale tylko z formalnego punktu widzenia, to znaczy dostrzegają problem i ostrzegają przed nim.

Jak już wspomnieliśmy, sytuacja nie jest nowa, a jej natura prawna pozostaje niezmienna od 2016 roku.

Istota problemu związanego z wjazdem kierowców – cudzoziemców do Rosji z terytorium Republiki Białoruś polega na tym, że zgodnie z międzynarodowymi normami i krajowymi przepisami prawnymi Federacji Rosyjskiej obywatele krajów trzecich każdej kategorii (za wyjątkiem obywateli Rosji i Białorusi), mogą wjeżdżać do Federacji Rosyjskiej i wyjeżdżać z Federacji Rosyjskiej przez wielostronne (dwustronne) przejścia graniczne, które są otwarte dla ruchu międzynarodowego (lotów międzynarodowych).

Wykaz przejść granicznych przez granicę państwową Federacji Rosyjskiej znajduje się w „Wykazie przejść granicznych przez granicę państwową Federacji Rosyjskiej”, zgodnie z Zarządzeniem Rządu Federacji Rosyjskiej nr 1724-r z 20 listopada 2008 r.

W związku z tym, że na granicy Rosji i Białorusi stosownych przejść granicznych brak, to cudzoziemiec NIE MOŻE wjechać do Rosji z terytorium Białorusi, nie popełniając jednocześnie wykroczenia przepisów migracyjnych FR.  

W 2017 roku przedstawiciele organów władzy państwowej w Rosji kilka razy informowali o tym problemie, jak również oświadczali, że sprawa wjazdu obywateli krajów trzecich do Rosji z terytorium Białorusi znajduje się w stadium uzgodnienia i może zostać uregulowana w najbliższym czasie. Niestety do chwili obecnej nie nastąpiły żadne zmiany prawne w tej kwestii.

Obecnie obserwujemy kolejne zaostrzenie się tego starego problemu, który nie może być rozwiązany (albo nie chce być rozwiązany) w przeciągu dłuższego czasu przez stosowne władze Rosji i Białorusi.  

Niniejsza sytuacja nie jest związana przyjęciem jakiejś nowej ustawy, lecz wynika z polityki państwowej i odpowiedzi organów władzy wykonawczej Federacji Rosyjskiej na politykę sankcji prowadzoną przez państwa Unii Europejskiej.  

ZALECENIA

W niniejszej sytuacji zalecamy zagranicznym międzynarodowym przewoźnikom drogowym:

  1. Planować trasę przewozów do Rosji z odpowiednim wyprzedzeniem, z wyłączeniem przejazdu przez terytorium Białorusi (wykorzystując najbliższe wielostronne międzynarodowe drogowe przejścia graniczne);
  2. Wysyłać w trasę kierowców, którzy posiadają obywatelstwo Rosji lub Białorusi, ponieważ zakaz dotyczy tylko obywatelstwa kierowców jako osób fizycznych, a nie rezydencji firmy;
  3. Monitorować rozwój sytuacji i aktualny stan rzeczy na rosyjsko-białoruskiej granicy, ponieważ problem ten cechuje się zarówno okresami zaostrzenia się jak i okresami względnego spokoju.

P.S. Na podstawie informacji wg stanu na 1 sierpnia 2018 r. godz. 12.00 na białorusko-rosyjskim odcinku granicy przejazd cudzoziemców – kierowców przewoźników międzynarodowych odbywa się bez zmian.
Do czasu kolejnego „zaostrzenia się” sytuacji zagraniczni kierowcy mogą w dalszym ciągu na swoje własne ryzyko przejeżdżać przez ww. odcinek granicy.

Więcej informacji o bezpiecznym wykonywaniu przewozów międzynarodowych możecie Państwo uzyskać w naszej grupie OBRONA PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH na Facebooku i Vkontakte oraz na naszej stronie w odnawianych co tydzień działach Pytania-Odpowiedzi i innych naszych publikacjach.  

Powodzenia na drogach!

Dmitry Iwanow
Partner, Główny prawnik
Kancelarii Prawnej URVEST 

Data publikacji 31.07.2018

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм