„Czarna lista” i inne konsekwencje dla międzynarodowych przewoźników drogowych, którzy regularnie naruszają przepisy prawne.

Oficjalni przedstawiciele organów państwowych oraz media regularnie straszą międzynarodowych przewoźników drogowych wykonujących przewozy na terytorium Rosji „czarnymi listami”, do której mają trafiać przewoźnicy, którzy często popadają w konflikt z przepisami prawnymi.

Aby wyjaśnić sytuacją związaną z błędnym rozumieniem odnośnie tzw. „czarnej listy”, rozpatrzymy w ramach niniejszej publikacji najważniejsze konsekwencje dla przewoźnika, wynikające z naruszenia przepisów prawnych obowiązujących w Rosji.

1. Przede wszystkim przewoźnik międzynarodowy, który dopuszcza się popełnia naruszenia przepisów prawnych w sposób rażący lub notoryczny, wywołuje tym samym zainteresowanie ze strony systemu zarządzania ryzykiem (SZR), który używany jest przez organy celne wszytskich krajów Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAUG).

SZR jest to zautomatyzowany systm, który ma zastosowanie do wyboru obiektów do kontroli celnej i środków do zminimalizowania ryzyka. Znaczna część danych, które zawarte są w systemie zarządzania ryzykiem to dane poufne, które nie są udostępniane publicznie.

Zastosowanie SZR wobec przewoźnika naruszającego w regularny sposób przepisy prawne, będzie sformalizowane w postaci zastosowania wobec niego regularnych i/lub dodatkowych środków kontroli celnej, tj. oględzin, szczegółowej kontroli celnej, pobranie próbek i wzorów, ekspertyzy itp.

2. Federalna Słuzba Celna Rosji (FTS) działając na podstawie Konwencji TIR może podjąć wobec międzynarodowego przewoźnika drogowego, dopuszczającego się poważnych naruszeń przepisów celnych, decyzję o czasowym lub ostatecznym pozbawieniem go prawa do wykorzystywania procedury TIR. Oznacza to, że przewoźnik międzynarodowy nie będzie mógł używać procedury zabezpieczenia tranzytu celnego w postaci karnetu TIR.

Podjęcie takiej decyzji nie będzie oznaczało dla przewoźnika międzynarodowego przeszkody w otwarciu procedury celnej tranzytu celnego, jednakże związane to będzie z zastosowaniem zabezpieczenia w innej postaci.

3. Normy ustawodawstwa dotyczącego wykroczeń administracyjnych przewidują odpowiedzialność za popełnienie większości wykroczeń zarówno w zakresie cła jak i w zakresie kontroli państwowej za wykonywaniem międzynarodowych przewozów drogowych.  Realną konsekwencją dla przewoźników popełniających w regularny sposób wykroczenia stanowi zaostrzenie kary. Ponowne popełnienie wykroczenia lub recydywa stanowi czynnik dodatkowo obciążąjący, który skutkuje w postaci zastosowania bardziej ostrego środka odpowiedzialności, a w szczególności przewoźnik zostanie pozbawiony możliwości otrzymania kary w postaci ostrzeżenia, jak również zmniejszą się jego szanse co do zwolnienia z odpowiedzialności administracyjnej w związku z niewielką szkodliwością popełnionego wykroczenia. Dla regularnie naruszającego przepisy prawne przewoźnika wzrasta ryzyko otrzymania najwyższej przewidzianej dla danego rodzaju wykroczenia kary, a w przypadku naruszeń w zakresie spraw celnych – zwielokrotnia się prawdopodobieństwo otrzymania kary dodatkowej w postaci skonfiskowania.

4. Rostransnadzor (Federalna Służba Nadzoru w Zakresie Transportu FR), jako organ przeprowadzający kontrolę międzynarodowych przewozów drogowych, jest uprawniony do wstrzymania ważności lub anulowania licencji rosyjskiego przewoźnika do wykonywania przewozów międzynarodowych w przypadku popełnienia przez niego wielokrotnego lub rażącego naruszenia przepisów prawnych.

Możliwość zostosowania takiego środka dotyczy wyłącznie przewoźników rosyjskich. Rostransnadzor może jednak przesłać do właściwego organu kraju rejestracji przewoźnika dopuszczającego się regularnych naruszeń przepisów prawnych powiadomienie o popełnieniu przez niego tych wykroczeń, w celu podjęcia stosownych działań.

5. Odpowiedzialność za popełnienie niektórych wykroczeń administracyjnych związanych z transportem ponoszą kierowcy środków transportu jako osoby fizyczne. Cudzoziemcy, którzy byli wielokrotnie pociągani do odpowiedzialności administracyjnej na terytorium FR mogą dostać zakaz wjazdu na terytorium Rosji na okres trzech lat.

Jak wynika z powyższych przykładów, przewoźnikom międzynarodowym nie opłaca się w regularny sposób popełniać naruszenia przepisów prawnych Rosji i EAUG. Jako takie, nie istnieją „czarne listy” międzynarodowych przewoźników drogowych. Jednakże tego rodzaju „listy” mogą być wykorzystywane przez nieuczciwych funkcjonariuszy w celu wyłudzenia korzyści majatkowych.

Bądźcie uważni na drogach w Rosji!

Więcej informacji o bezpiecznym wykonywaniu przewozów międzynarodowych możecie Państwo uzyskać w naszej grupie OBRONA PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH na Facebooku i Vkontakte oraz na naszej stronie w odnawianych co tydzień działach Pytania-Odpowiedzi i innych naszych publikacjach.  Powodzenia na drogach!

Dmitry Ivanov
Główny prawnik, Partner
Kancelarii Prawnej URVEST

Data publikacji 11.12.2018

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм