Co to jest pozorowana (fałszywa) spółdzielnia. Hiszpańska praktyka sądowa przeciwko nieuczciwej konkurencji w stosunku do firm transportowych

Hiszpańskie sądy wielokrotnie opisywały w swoich decyzjach cechy jakie ich zdaniem powinny posiadać spółdzielnie transportowe. Do niedawna jednak nie było ujednoliconej formuły.

Do ww. cech należy zaliczyć konieczność by spółka posiadała:

a) własną infrastrukturę;
b) swoich własnych klientów;
c) przedmioty, materiały, które spółdzielnia powinna używać do wykonywania realnych usług swoim członkom.

Ogólnie biorąc praktyka sądowa uznała za pozorowane (fałszywe) spółdzielnie  te, które nie posiadając dostatecznej infrastruktury ograniczają się tylko udostępnieniem karty transportowej i zawarciem umowy na wykonanie usługi transportowej z inną firmą  transportową. Ta zaś będąc właścicielem środka transportu organizuje wykonanie usługi dla swoich własnych klientów i kontroluje wykonanie zadania bez udziału spółdzielni.

Wreszcie jednak hiszpański Sąd Najwyższy ujednolicił formułę, podejmując decyzję w związku z apelację złożona przez kierowcę, który był zatrudniony przez spółdzielnię transportową w celu wykonania przewozu środkiem transportu, który stanowił własność innej spółdzielni.

W decyzji hiszpańskiego Sąd Najwyższego najważniejsze jest nie to, czy kierowca jest indywidualnym przedsiębiorcą czy też najemnym pracownikiem, za jakiego faktycznie sąd go uznał, lecz to, że sąd dokonał określenia cech, jakie powinna posiadać spółdzielnia transportowa by mogła być za taką uznana.

W ww. orzeczeniu sąd uznał, że spółdzielnie będące „organizacją zajmującą się produkcją towarów oraz wykonywaniem usług dla strony trzeciej”  są powołane po to, aby „umożliwiać swoim członkom wykonywanie pracy za pomocą swoich własnych wysiłków”,

nie dopuszczając sytuacji  gdy spółdzielnia „ograniczając się tym, że formalnie przykrywa takie sytuacje, dzięki którym dochodzi do unikania norm wykonywania pracy”. 

Jak wiadomo  pozorowane (fałszywe) spółdzielnie są bardziej podobne do zamaskowanych agencji logistycznych, które zawierając umowy z przewoźnikami posiadającymi minimalną infrastrukturę mają niewspółmiernie wysokie obroty, a nawet w niektórych przypadkach pozorowane spółdzielnie w oszukańczy sposób wymuszają na kierowcach, którzy mieli być po prostu zatrudnieni, aby ci rejestrowali się jako przedsiębiorcy indywidualni i narzucają im ceny, które spółdzielnia ustala jednostronnie.

W ww. orzeczeniu podkreśla się, że cele statutowe spółdzielni nie mogą być osiągnięte, jeśli spółdzielnia „nie posiada jakiejkolwiek własnej struktury organizacyjnej czy realnej działalności gospodarczej”  tak jak w opisanym powyżej przykładzie, co również wskazuje na to, że organizacja ta „po prostu dąży do udostępnienia siły roboczej i doprowadza do dostępności” dla firm logistycznych.

W ten sposób ww. orzeczenie ustanawia podstawy do tego, by uniknąć nie tylko oszustw z pracą najemną w celu unikania płacenia podatków, lecz również niedopuścić do nieuczciwej konkurencji w stosunku do firm transportowych, popełnienia której dopuszczają się „pozorowane spółdzielnie transportowe”.

Więcej informacji o bezpiecznym wykonywaniu przewozów międzynarodowych możecie Państwo uzyskać w naszej grupie OBRONA PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH na Facebooku i Vkontakte oraz na naszej stronie w odnawianych co tydzień działach Pytania-Odpowiedzi i innych naszych publikacjach.  

Powodzenia na drogach!

Zoya Ilienko
adwokat
1961 Abogados & Economistas
Partner kancelarii prawnej URVEST w Hiszpanii

Data publikacji 16.04.2019

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?