Co stanie się z zagranicznymi prawami jazdy w Rosji od lipca 2017 roku?

W lipcu 2017 r. w Rosji ulegają zmianie zasady wykorzystywania zagranicznych praw jazdy. W niniejszej publikacji omówimy, w jaki sposób te zmiany wpłyną na pracę zagranicznych kierowców oraz na działalność międzynarodowych przewoźników drogowych.

1 lipca 2017 r. wchodzi w życie ustawowy zapis, który zakazuje wykorzystywania przez kierowców zagranicznego prawa jazdy, jeśli kierowanie środkiem transportu jest bezpośrednio związane z wykonywaniem działalności przedsiębiorczej i pracowniczej. W celu wykonywania ww. działalności wymagane będzie rosyjskie krajowe prawo jazdy.

Istnieje jednak wyjątek, zgodnie z którym powyższe ograniczenie nie dotyczy przypadków uczestniczenia środka transportu w ruchu międzynarodowym.

A więc zagraniczni kierowcy na trasach międzynarodowych będą mogli jak dotychczas kierować środkiem transportu na podstawie zagranicznego prawa jazdy.

Jednak zagraniczni kierowcy pracujący w rosyjskich firmach transportowych od 1 lipca 2017 r. nie będą mogli wykonywać przewozów na terytorium FR na podstawie zagranicznego prawa jazdy. Ci kierowcy będą musieli wymienić zagraniczne prawo jazdy na krajowe rosyjskie.

Jak wiadomo istnieją dwie formy zagranicznych praw jazdy: krajowe i międzynarodowe. Rozpatrzmy odrębnie kwestię wykorzystania zagranicznego prawa jazdy o różnej formie.

Zagraniczne krajowe prawo jazdy jest uznawane na terytorium Rosji, jeśli zostało wystawione w kraju, który jest stroną Konwencji Wiedeńskiej o ruchu drogowym z 1968 r. i odpowiada wymaganiom tej konwencji (Załącznik 6). Nie jest wymagane okazywanie jakichkolwiek dodatkowych dokumentów do tego rodzaju prawa jazdy.

Natomiast jeśli krajowe prawo jazdy zostało wystawione w kraju, który nie jest stroną Konwencji Wiedeńskiej, to jest ono uznawane za ważne na terytorium FR tylko wraz z poświadczonym w urzędowy sposób tłumaczeniem na język rosyjski. Natomiast jeśli w prawie jazdy wszystkie zapisy są sporządzone lub powtórzone za pomocą liter odpowiadających alfabetowi rosyjskiemu lub łacińskiemu, to tłumaczenie nie jest wymagane. Wyjątek stanowią krajowe prawa jazdy, wystawione przez kraje, w których nie są uznawane rosyjskie prawa jazdy.

Międzynarodowe prawo jazdy dla kierowców , którzy nie są obywatelami FR, jest ważne pod warunkiem, że jest przedkładane wraz z krajowym prawem jazdy.

Zgodnie z informacjami, napływającymi na naszą infolinię, już w chwili obecnej spotykane są przypadki nadużyć ze strony niektórych funkcjonariuszy policji, w sprawie stosowania zagranicznych praw jazdy. Dlatego trzeba być czujnym i uważnym na rosyjskich drogach.

Bardziej szczegółowo informację o wykonywaniu międzynarodowych przewozów drogowych na terytorium Rosji omówimy na naszych warsztatach, które odbędą się 28-30 marca w krajach nadbałtyckich i 12 kwietnia na Białorusi.

Powodzenia na drogach Rosji!

Dmitrij Iwanow
Partner, Główny Prawnik
Firmy Prawniczej „URVEST”

Data publikacji 09.03.2017

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм