Co na temat opłat recyklingowych musi wiedzieć przewoźnik, który zamierza prowadzić firmę transportową na terenie Rosji

2014-10-19 15-56-46Podążając za trendami, istniejącymi w sferze rozwoju rynku międzynarodowych przewozów samochodowych, wielu naszych zagranicznych Klientów zagranicznych interesuje kwestia, związana z przeniesieniem części swojego biznesu do Rosji. Niniejsza publikacja otwiera cykl artykułów, poświęconych działalności firm transportowych w tym kraju.

Zaczniemy od kwestii, związanej z opłatami recyklingowymi.

Najpierw o tym, co to jest opłata recyklingowa. Zgodnie z normami, zawartymi w rosyjskiej ustawie federalnej o odpadach, pochodzących z produkcji lub konsumpcji, jest to opłata uiszczana w celu zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego, w tym ochrony zdrowia i ochrony środowiska przed szkodliwym oddziaływaniem skutków eksploatacji środków transportowych z uwzględnieniem ich technicznych parametrów i zużycia. Przedmiotowa opłata jest pobierana za każdy kołowy środek transportowy, pojazd samobieżny bądź przyczepę wwożone lub wyprodukowane w Rosji.

De facto jest to jednorazowa opłata, pobierana przez państwo w sytuacji, gdy środek transportowy trafia na rynek wewnętrzny Rosji (po wyprodukowaniu bądź sprowadzeniu z zagranicy i rozcleniu). Wysokość pobieranej opłaty recyklingowej jest ustalana zgodnie przepisami, określonymi uchwałą Rządu Federacji Rosyjskiej.

W praktyce adnotacja o uiszczeniu opłaty recyklingowej jest robiona w karcie pojazdu, bez której nie jest możliwe zarejestrowanie pojazdu (otrzymanie tablic rejestracyjnych). A więc w razie wwozu zagranicznego środka transportowego na teren Federacji Rosyjskiej celem zarejestrowania, należy się liczyć z koniecznością uiszczenia opłaty recyklingowej.

Osobno warto rozpatrzeć kwestię konieczności uiszczenia opłaty recyklingowej w razie rejestrowania w Rosji środków transportowych, które wcześniej zostały rozclone w innych państwach Unii Celnej.

Założeniem Unii Celnej Euroazjatyckiej Unii (Wspólnoty) Gospodarczej jest istnienie wspólnej przestrzeni ekonomicznej. Toteż środek transportowy, wyprodukowany w jednym z państw Unii Celnej może zostać – w charakterze towaru – przemieszczony do innego państwa tejże Unii bez konieczności załatwiania formalności celnych. Niemniej mimo istnienia wspólnej przestrzeni ekonomicznej kwestia uiszczenia opłaty recyklingowej nie została uregulowania na szczeblu Euroazjatyckiej Unii (Wspólnoty) Gospodarczej.

W praktyce wygląda to tak, że każdy kraj ustala własne zasady w tej kwestii, jak to zrobiły Rosja i Białoruś. Przy tym brak porozumień między krajami na szczeblu rządowym powoduje, że opłata recyklingowa, uiszczona po wyprodukowaniu środka transportowego w jednym z państw Unii Celnej nie jest uwzględniana przy wwozie i rejestracji go na terenie drugiego państwa.

Stąd mało pocieszający wniosek, że w razie rejestracji w Federacji Rosyjskiej środka transportowego, wyprodukowanego w innym państwie Unii Celnej, należy uiścić opłatę recyklingową zgodnie z normami rosyjskiej ustawy federalnej „O odpadach, pochodzących z produkcji lub konsumpcji”, ponieważ nie jest uwzględniana przedmiotowa opłata, uiszczona w innym państwie. Ustawodawstwo obu państw nie reguluje kwestii uwzględnienia bądź zwrotu uiszczonej opłaty recyklingowej, a więc nie ma co liczyć na oszczędności w związku z rozpatrywaną sytuacją.

Warto podkreślić, iż rosyjska ustawa federalna o odpadach, pochodzących z produkcji lub konsumpcji w redakcji, która obowiązywała od roku 2012, przewidziano normę, która eliminowała konieczność ponownego uiszczania opłaty recyklingowej w razie przemieszczenia środka transportowego wewnątrz Unii Celnej. Ale od roku 2014 norma ta przestała obowiązywać.

Być może w przyszłości kwestia opłaty recyklingowej zostanie uregulowana na szczeblu Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej, lecz na razie nie ma żadnych wskazujących na to przesłanek.

Powodzenia na drodze!

Dmitrij Iwanow
Partner, Radca Prawny
Kancelaria „YURVEST”

Data publikacji 06.12.2016

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм