Co ma robić kierowca jeśli spowodował wypadek drogowy w Rosji? Porady praktyczne.

Niestety międzynarodowi przewoźnicy drogowi dość często stają się uczestnikami zdarzeń drogowych na terytorium Rosji.

W praktyce okazuje się, że nawet kierowcy z dużym stażem pracy nie zawsze wiedzą jakie mają prawa i obowiązki w przypadku udziału w wypadku drogowym, tym bardziej, że przepisy ruchu drogowego dość często zmieniają się.

W niniejszej publikacji rozpatrzymy algorytm postępowania kierowcy, który uczestniczył w wypadku drogowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w Rosji.

 

1. NATYCHMIAST PO WYPADKU:

 • zatrzymać środek transportu i nie ruszać nim z miejsca;
 • włączyć światła awaryjne;
 • ustawić trójkąt awaryjny;
 • nie przemieszczać przedmiotów, które miały związek z wypadkiem.

 

2. SPRAWDZIĆ, CZY SĄ OSOBY RANNE LUB ZABITE W WYNIKU WYPADKU:

 

Jeśli są osoby ranne lub zabite:

 • podjąć kroki w celu udzielenia pierwszej pomocy osobom poszkodowanym;
 • wezwać pogotowie ratunkowe;
 • podczas przekazywania informacji personelowi medycznemu, określić czy jest konieczność natychmiastowego przetransportowania osoby poszkodowanej do szpitala;
 • poinformować policję o wypadku;
 • spisać nazwiska, adresy, telefony kontaktowe świadków zdarzenia;
 • w przypadku takiej możliwości, odesłać osoby poszkodowane transportem okazyjnym do najbliższej placówki medycznej, o ile wystąpiła konieczność.

3. DOKONAĆ OCENY CZY ŚRODEK TRANSPORTU STWARZA PRZESZKODĘ W RUCHU DLA INNYCH POJAZDÓW.

Jeśli ruch jest całkowicie zablokowany, to należy zaznaczyć miejsce znajdowania się środków transportu i zwolnić jezdnię, a mianowicie:

 • podjąć wszelkie możliwe działania w celu utrwalenia śladów i przedmiotów mających związek z wypadkiem;
 • utrwalić miejsce znajdowania się środków względem siebie i innych obiektów infrastruktury drogowej, ślady i przedmioty mające związek z wypadkiem oraz uszkodzenia środków transportu – m.in. wykorzystując zdjęcia i nagrania video;
 • spisać dane świadków wypadku, jeśli są;
 • usunąć środek transportu z jezdni.

Jeśli ruch innych środków transportu jest możliwy:

 • w przypadku jeśli są ofiary śmiertelne lub ranni, oczekiwać na miejscu wypadku na funkcjonariuszy policji, zachowując środki bezpieczeństwa i przebywając poza strefą ruchu drogowego.;
 • jeśli nie ma osób poszkodowanych, to należy omówić z innymi uczestnikami wypadku okoliczności wypadku i uszczerbek.

4. OMÓWIENIE Z UCZESTNIKAMI WYPADKU OKOLICZNOŚCI WYPADKU I USZCZERBKU.

Postępowanie:

 • dokonać oględzin środka transportu (przewożonego ładunku) pod kątem uszkodzeń;
 • dokonać oględzin środka transportu (przewożonego ładunku) pozostałych uczestników wypadku drogowego pod kątem uszkodzeń;
 • dokonać oceny szkód powstałych w wyniku wypadku;
 • omówić okoliczności wypadku i uszczerbek z pozostałymi uczestnikami wypadku.

4.1. Jeśli OCENA USZCZERBKU LUB OKOLICZNOŚCI WYPADKU JEST SPRZECZNA:

 • spisać nazwiska, adresy, telefony kontaktowe świadków;
 • poinformować policję;
 • uzyskać wskazówki funkcjonariusza policji co do sporządzenia dokumentacji lub oczekiwać na przyjazd funkcjonariusza policji.

4.2. Jeśli OCENA USZCZERBKU I OKOLICZNOŚCI WYPADKU NIE WYWOŁUJE SPRZECZNOŚCI:

A – jeśli szkody materialne odnieśli tylko uczestnicy wypadku, zostały wyrównane na miejscu lub jeśli nie wywołują wzajemnych pretensji, to w przypadku chęci obydwu kierowców, można nie sporządzać dokumentów powypadkowych i opuścić miejsce zdarzenia (zalecamy aby uzyskać oświadczenie o odstąpieniu od dochodzenia odszkodowania);

B – jeśli w wypadku brały udział tylko dwa środki transportu, to możliwe jest samodzielne sporządzenie dokumentu powypadkowego zgodnego z wymaganiami ubezpieczenia OC tzw. protokołu EURO.

Należy jednocześnie:

 • upewnić się, że uszkodzenia odniosły tylko dwa pojazdy;
 • sprawdzić, czy drugi uczestnik zdarzenia posiada polisę OC, np. sprawdzając dane na oficjalnej stronie RSA;
 • dokonać oceny, czy należne odszkodowanie nie przekracza określonej w przepisach prawnych wysokości.

WAŻNE!

Podczas sporządzania Protokołu Euro, strona winna (sprawca) powinna koniecznie powiadomić o zdarzeniu swojego ubezpieczyciela w przeciągu 5 (pięciu) dni roboczych od czasu nastąpienia wypadku.

W przeciwnym wypadku firma ubezpieczeniowa, która dokonała wypłaty odszkodowania stronie poszkodowanej ma podstawę prawną do zażądania zrekompensowania wypłaconej kwoty odszkodowania od strony winnej.

C – Sporządzić dokumenty powypadkowe na posterunku policji drogowej.

W tym celu należy:

 • utrwalić miejsce znajdowania się środków względem siebie i innych obiektów infrastruktury drogowej, ślady i przedmioty mające związek z wypadkiem oraz uszkodzenia środków transportu – m.in. wykorzystując zdjęcia nagrania video;
 • spisać dane świadków wypadku, jeśli są;
 • usunąć środek transportu z jezdni;
 • natychmiast udać się wraz z funkcjonariuszem policji do miejsca, gdzie zostaną sporządzone dokumenty powypadkowe.

5. W zakończeniu działań związanych z wypadkiem drogowym, należy w celu określenia możliwości dalszego ruchu, DOKONAĆ SPRAWDZENIA STANU TECHNICZNEGO ŚRODKA TRANSPORTU. Dalszy samodzielny ruch środka transportu możliwy jest jeśli brak uszkodzeń, wystąpienie których zakazuje dalsza eksploatacja pojazdu.

W celu łatwiejszego zrozumienia oraz do wykorzystania, na stronie policji drogowej Rosji opublikowany jest w postaci schematu algorytm postępowania dla uczestników wypadku drogowego.

W zakończeniu należy zaznaczyć, że jeśli kierowca nie wykona obowiązków przewidzianych przez prawo w przypadku wypadku drogowego, to może spowodować to pociągnięcie go do odpowiedzialności  administracyjnej a nawet karnej. A dla firmy może spowodować powstanie strat materialnych.

Więcej informacji o bezpiecznym wykonywaniu przewozów międzynarodowych możecie Państwo uzyskać w naszej grupie OBRONA PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH na Facebooku i Vkontakte oraz na naszej stronie w odnawianych co tydzień działach Pytania-Odpowiedzi i innych naszych publikacjach.  

Powodzenia na drogach!

Dmitry Iwanow
Partner, Główny prawnik
Kancelarii Prawnej URVEST

Data publikacji 04.09.2018

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм