CIEKAWE PROJEKTY 2017


Zwolnienie przewoźnika od kary za niezgodny z przepisami wywóz towaru z terytorium Rosji:

Urząd Celny w Pskowie wszczął dwie sprawy administracyjne z art. 16.1 ust. KoAP FR w związku z wywozem towaru z terytorium Unii Celnej i nieprzedłożeniem danych o towarze podczas wyjazdu z terytorium UC  oraz z art. 16.3 KoAP FR w związku z nieprzestrzeganiem zakazów i ograniczeń wobec tego towaru podczas jego wywozu.

Urząd Celny w Pskowie stwierdził, że podczas wyjazdu środka transportu z terytorium Unii Celnej, w przestrzeni ładunkowej oprócz towaru przewożonego zgodnie z dokumentami transportowymi i handlowymi, znajduje się jeszcze inny towar – belki drewniane. Belki te zostały wykorzystane przez przewoźnika wcześniej w tym samym pojeździe w charakterze oprzyrządowania do transportu podczas wwozu innego towaru na terytorium Unii Celnej.

Po sporządzeniu ekspertyzy prawnej przedłożonych dokumentów i danych stwierdzono, że przemieszczając ww. towar bez zgłoszenia celnego i odpowiednich zezwoleń przewoźnik faktycznie dopuścił się popełnienia wykroczenia przepisów celnych Unii Celnej. Zaproponowano aby przewoźnik przyznał się do winy w celu zmniejszenia kary grzywny.

Podczas rozpatrzenia sprawy o popełnienie wykroczenia administracyjnego  przez sąd ogólnej instancji z art. 16.1 ust. 1 KoAP FR,  gdzie czyn ten zagrożony jest karą grzywny w wysokości od 50.000 do 100.000 rubli, spółka przyznała się do popełnienia zarzucanego czynu. Jednakże biorąc pod uwagę okoliczności udało się doprowadzić do wyznaczenia kary administracyjnej w postaci skonfiskowania ww. belek zatrzymanych w charakterze przedmiotu wykroczenia administracyjnego, bez wyznaczania kary grzywny administracyjnej.

Natomiast w sprawie administracyjnej prowadzonej przez Urząd Celny w Pskowie z art. 16.3 KoAP FR została podjęta decyzja o wyznaczeniu dla spółki kary grzywny w wysokości 50.000 rubli.

Niniejsza decyzja została zaskarżona w sądzie arbitrażowym . Podczas rozpatrzenia sprawy przedstawiono ocenę prawną, zgodnie z którą popełnienie zarzucanego wykroczenia mogło zostać uznane za czyn o niewielkim znaczeniu, w związku z mało istotnym charakterem wykroczenia  oraz brakiem negatywnych konsekwencji.

Łączna kwota kary grzywny, której udało się uniknąć przewoźnikowi wyniosła 150.000 rubli.

Sprawa o popełnienie wykroczenia administracyjnego nr 10209000-789/2017 i  10209000-965/2017 była prowadzona przez Urząd Celny w Pskowie. Sprawa w Sądzie Miejskim w Pskowie nr 5-737/2017. Sprawa w Sądzie Arbitrażowym obwodu pskowskiego pod nr A52-3270/2017.

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм