CIEKAWE PROJEKTY 2017


Spedytor został zwolniony z odpowiedzialności za uszkodzenie ładunku, które powstało podczas miedzynarodowego przewozu:

Ładunek został uszkodzony podczas przewozu międzynarodowego z Włoch do Rosji.

Odbiorca i właściciel ładunku wystąpili do sądu z pozwem wobec spedytora o odszkodowanie za uszkodzenie ładunku w wysokości 1.122.929 rubli.

Na podstawie analizy prawnej przedłożonych dokumentów i danych stwierdzono, że najbardziej prawdopodobną przyczyną uszkodzenia ładunku było wadliwe opakowanie.

W sądzie pierwszej instancji za podstawę stanowiska przyjęto, że:

  • jest wystarczająco dowodów na to, że ładunek był niewłaściwie opakowany (protokół niezależnych ekspertów ubezpieczeniowych);
  • konsekwencje niewłaściwego opakowania ładunku ponosi nadawca ładunku (system rosyjskich standandardów GOST 26553-90, Statut transportu drogowego);
  • spedytor nie ma obowiązku sprawdzania jakości opakowania i czy ładunek jest wystarczająco opakowany (umowa spedycji i ustawa FR o spedycji);
  • przewoźnik jest zwolniony z odpowiedzialności za uszkodzenie ładunku jeśli uszkodzenie to nastąpiło w wyniku niewstarczającego opakowania ładunku (Konwencja CMR);
  • obowiązek przygotowania opakunku ciąży na sprzedawcy zgodnie z warunkami dostawy FCA (INCOTERMS).

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem pozwanego, powód postanowił zrezygnować z powództwa. Rezygnacja została przyjęta przez sąd.

W późniejszym terminie odbiorca ładunku wystąpił z analogicznym pozwem wobec przewoźnika. Jednakże sąd zajął stanowisko pozwanego i odmówił powodowi we wszczęciu powództwa.

Sprawa w Sądzie Arbitrażowym obwodu smoleńskiego nr A62-6680/2017.

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм