Įdomūs «JURVEST» projektai 2013-2014 metais

Atsisakymas teikti tarifines preferencijas (mokestines lengvatas)

Byla dėl, muitinės sprendimo nesuteikti mokestinių lengvatų OOO “Elit-Profi”, apskundimo.

Pagrindinė kliento veikla yra prekių importas į Rusiją, bei jų įforminimas savo vardu prekybai. Klientas kreipėsi į mus su tokia problema. Jis įsigijo ir įformino savo vardu prekes — Ukrainoje pagamintas etiketes putojančiam vynui. Deklaruojant prekes muitinėje klientas pareiškė teisę gauti mokestines lengvatas mokant muito mokesčius dėl prekių šalies kilmės (Ukraina-0 %). Lengvata buvo suteikta. Vėliau muitinėjė buvo atliktas patikrinimas. Patikrinimo metu nustatyta, kad vienas iš pateiktų dokumentų, patvirtinantis prekės kilmės šalį ir suteikiantis teisę gauti mokestinę lengvatą įformintas pažeidžiant įstatymo reikalavimus — nėra gamintojo organizacijos spaudo. Remiantis patikrinimo rezultatais buvo priimtas sprendimas-panaikinti klientui mokestinę lengvatą ir išieškoti iš jo trūkstamą muito mokestį.

Klientas kreipėsi į mus pagalbos, po sprendimo priėminmo suteikti mokestinę lengvatą.

Išanalizavus bylos medžiagą buvo nustatyta, kad įforminimo pažeidimas buvo įvykdytas deklaravimo metu, bet nebuvo pastebėtas muitinės pareigūno. Muitinė nesiėmė jokių veiksmų, kad būtų patvirtinta prekės kilmės šalis. Remiantis išdėtytu su klientu buvo suderinta gynybos pozicija — skųsti muitinės sprendimą dėl mokestinių lengvatų netaikymo teismine tvarka remiantis teisės principais-tai yra, kad tikroji prekės kilmės šalis yra Ukraina, o tai reiškia, kad iš esmės klientas pažeidimo nepadarė, valstybės interesai nenukentėjo, taip pat įtaką turėjo muitinės pareigūnų neatsargumas.

Buvo paruoštas ir išsiųstas pareiškimas į pirmosios instancijos teismą bei išreikalauti papildomi dokumentai, patvirtinantys prekių kilmės šalį, taip pat buvo atstovaujami kliento interesai teisme.

Atlikto darbo rezultatas, pirmosios instancijos teismas palaikė mūsų firmos poziciją, ir nurodė, kad kalta yra muitinė. Teismas įvertino dokumentus, patvirtinančius prekių kilmės šalį, bei pripažino muitinės sprendimą dėl mokestinių lengvatų panaikinimo neteisėtu. Pirmosios instancijos teismo sprendimas įsigaliojo.

(Byloje dalyvaujantys asmenys — OOO „Elit-Profi“, Pskovo muitinė, bylos, Pskovo srities Arbitražiniame teisme Nr.A52-1364/2013. Su byla buvo dirbama nuo gegužės iki rugsėjo mėnesio, 2013 m.).

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм