Nieprawidłowe wypełnienie CMR. Inspekcja Transportowa vs Przewoźnik. Wynik 1 : 1

W naszej wcześniejszej publikacji Czy rosyjska inspekcja transportowa może pociągnąć kierowcę do odpowiedzialności administracyjnej za nieprawidłowo wypełniony CMR? informowaliśmy o tym, że funkcjonariusze Pskowskiej inspekcji transportowej pociągają kierowców wykonujących przewóz międzynarodowy  do odpowiedzialności administracyjnej z art. 11.27 kodeksu wykroczeń administracyjnych FR (KoAP FR) za nieprawidłowe wypełnienie międzynarodowego listu przewozowego CMR.

Chciałbym przypomnieć, że obiektywnie biorąc istota popełnienia zarzucanego wykroczenia zgodnie z art. 11.27 KoAP FR wygląda jak wykonywanie przewozu bez właściwego dokumentu transportowego.

Jedna z decyzji powołującej się na art. 11.278 KoAP FR orzekającej karę dla kierowcy, miała swój dalszy ciąg.

Na początku 2018 roku kierowca ten został pociągnięty do odpowiedzialności administracyjnej przez funkcjonariusza Pskowskiej inspekcji transportowej na podstawie art. 11.27 KoAP FR za brak wypełnienia rubryki 15 w liście przewozowym CMR: nie było informacji o płatnościach związanych z przewozem. W związku z tym list przewozowy CMR został uznany przez inspektora za nieważny. Kierowca jednak zaskarżył tę decyzję w Pskowskim Sądzie Miejskim.

Po rozpatrzeniu zaskarżenia sędzia Pskowskiego Sądu Miejskiego odwołał decyzję biorąc pod uwagę jedno z uzasadnień, które było wskazane w naszej publikacji, co uważamy za słuszne i zgodne z prawem.

Jednakże inspektor inspekcji transportowej nie zgodził się z orzeczeniem sądu i zaskarżył decyzję sędziego w Pskowskim Sądzie Obwodowym.

Po rozpatrzeniu zaskarżenia inspektora, sędzia sądu obwodowego uznał, że decyzja sądu pierwszej instancji jest niezgodna z prawem a działania inspektora były zgodne z przepisami.

W charakterze uzasadnienia  decyzji odwołującej wcześniejszą decyzję sędziego i uznania działania inspektora za zgodne z prawem powołano się na art. 6 ust. 1 Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów CMR, z którego wg. sędziego wynika, iż list przewozowy powinien obowiązkowo zawierać wszystkie dane wymienione w tym ustępie.

Skoro list przewozowy CMR nie zawiera tych danych, to może zostać uznany za nieważny do celów przeprowadzenia kontroli transportowej międzynarodowego przewozu drogowego.

A z tego wynika, że jeśli list przewozowy CMR został uznany za nieważny, to wg sądu na chwilę przeprowadzenia kontroli transportowej nie ma go na pokładzie środka transportu!

Przedstawione powyżej stanowisko prawne Pskowskiego Sądu Obwodowego jest absurdalne, a wobec tego stanowczo zalecamy aby kierowca zaskarżył tę decyzję w wyższym organie sądowym w celu przywrócenia sprawiedliwości i zmniejszenia ryzyka „wykręcania rąk” przewoźnikom na zmyślonej podstawie.

Na tym etapie, zanim w tej sprawie zostanie podjęta sprawiedliwa decyzja sądu instancji wyższej, zdecydowanie zalecamy przewoźnikom aby czasowo uwzględniali wymagania funkcjonariuszy inspekcji transportowej i sądu obwodowego odnośnie wypełniania listu przewozowego aby uniknąć negatywnych skutków i obowiązkowo wpisywać do listu przewozowego wszystkie dane wymienione w art. 6 ust. 1 Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów CMR.

P.S. Nasza kancelaria prawna nie brała udziału w przedstawionym procesie sądowym, ponieważ sprawą tą zajmował się inny prawnik, ale jesteśmy zainteresowani wraz ze wszystkimi przewoźnikami międzynarodowymi w sprawiedliwym rozstrzygnięciu tej sprawy!

Więcej informacji o bezpiecznym wykonywaniu przewozów międzynarodowych możecie Państwo uzyskać w naszej grupie OBRONA PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH na Facebooku i Vkontakte oraz na naszej stronie w odnawianych co tydzień działach Pytania-Odpowiedzi i innych naszych publikacjach.  

Powodzenia na drogach!

Władimir Malgin
Prawnik
Kancelarii Prawnej URVEST

Data publikacji 19.06.2018

PNB BANKА. Как вкладчику возвратить свои деньги?

Как минимизировать таможенные риски?
Направьте заявку в разделе «ТАМОЖЕННЫЙ АУДИТ»

Как получить свои деньги за неоплаченную перевозку?
Направьте заявку в разделе «ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА ФРАХТ»

Как избежать штрафа в размере 100 000 - 200 000 рублей?
Проверьте правильность заполнения разрешение на международную перевозку в разделе «ПРОВЕРКА ДОЗВОЛА»