Do seminarium

Program seminarium

10:00 — 10:10

Przemowa wstępna organizatorów seminarium.

10:10 — 12:00

Kontrola transportowa międzynarodowych przewozów samochodowych.

Nowe rozporządzenia Ministerstwa transportu Rosji i wymagania systemu zezwoleń FR.
Wyjaśnienie nowych przepisów i wymagań systemu zezwoleń FR wobec przewoźników międzynarodowych.

Cechy transportu towarów państw trzecich.

Czym jest towar państwa trzeciego? Zastosowanie nowych przepisów w praktyce. Zalecenia dotyczące przygotowania dokumentów transportowych i zlecenia nadawcy towaru / odbiorcy towaru dla przewoźnika.

Podstawowe naruszenia, które pociągają za sobą odpowiedzialność przewoźnika.

Podstawowe zestawy naruszeń, sankcje i konsekwencje.

Rodzaje ochrony w sprawach administracyjnych: uchylenie się od odpowiedzialności, minimalizacja kary.

Zatrzymanie środków transportu.
Zalecenia dotyczące zapobiegania zatrzymaniu.

Algorytm działań w zakresie zwolnienia zatrzymanych środków transportu. Charakterystyka zastosowania trybu pojazdu transportu międzynarodowego (TSMP) na terytorium Białorusi i Unii Celnej Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.
Charakterystyka trybu. Odpowiedzialność za naruszenie trybu. Warsztaty dotyczące zwrotu przyczep odebranych na zagranicznych numerach.

12:00 — 12:30

Przerwa na kawę.

12:30 — 13:00

Kontrola celna w ramach międzynarodowego transportu samochodowego.

 

Kontrola celna pojazdu.
Prawa i obowiązki przewoźnika.

Sposoby urzędników celnych opóźniania terminów kontroli. Środki zaradcze mające na celu ochronę praw i interesów.

Odpowiedzialność przewoźnika za naruszenie przepisów celnych.
Podstawowe zestawy wykroczeń administracyjnych.

Sposoby zapobiegania wykroczeniom, zwolnienie z odpowiedzialności, minimalizacja kar, optymalizacja wydatków.

Transport towarów objętych sankcjami.
Metoda identyfikacji, procedury, odpowiedzialność.

Zalecenia dotyczące zapobiegania wykroczeniom i obniżenia kosztów.

13:00 — 13:30

Nieopłacony fracht jako rezultat standardowych pomyłek przewoźnika.

Sformalizowanie relacji z kontrahentami.

Rady i zalecenia dotyczące prawidłowego zawierania umów, przyjmowania wniosków i załatwiania innych dokumentów przewozowych.

Zwrot środków z tytułu nieopłaconych frachtów.

Roszczenia i postępowanie sądowe mające na celu odzyskanie długu.

Kreatywne sposoby zwrotu długów w przypadku braku perspektyw sądowych.

13:30 — 14:00

Pytania i osobisty kontakt ekspertów z uczestnikami seminarium.

Опубликовано 15.11.2016

Как оформить пропуск на МКАД?

Как обезопасить свой бизнес при работе с Китаем?

Как проверить контрагента?

Как правильно составить контракт? Как обжаловать постановление о штрафе в Евросоюзе?

Как правильно заполнить Дозвол на перевозку?

Как получить свои деньги за неоплаченный фрахт?

Как оперативно консультироваться в ЮРВЕСТ 24/7?

Как возвратить задержанный таможней товар по административному делу?

Ространснадзор. Как избежать штрафа в размере 200 000 рублей?

Как получить сертификат о форс-мажорных обстоятельствах в Китае / Евросоюзе?

Как проверить запреты и ограничения при транзите и импорте товаров?

Как на 30% снизить расходы своей компании на ВЭД?

Санкционный аудит. Как вывести продукт на рынок США?

Как зарегистрировать товарный знак в ТРОИС?

Как обжаловать решение таможни о классификации товара?

Как получить предварительное классрешение?

Как правильно составить внешнеторговый контракт?

Как избежать крупный штраф за нарушение валютного контроля?

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм