Įdomūs «JURVEST» projektai 2013-2014 metais

Neteisingas prekių deklaravimas

Administracinės teisės pažeidimo byla pagal RF ATPK 16.2 str. 3d., OOO „Elektronaja tamožnia“ atžvilgiu.

Kliento atžvilgiu buvo iškelta administracinės teisės pažeidimo byla, pagal RF ATPK 16.2 str.3d. Bylos iškėlimo priežastis- muitinės nustatytas, pateiktų prekių fizikinių-cheminių savybių neatitikimas, turinčių įtaką jų klasifikacijai pagal ETN VED kodą. Ši aplinkybė įtakojo muito mokesčio, privalomo sumokėti į Rusijos Federacijos biudžetą, dydžio sumažinimą 1 667 421 rublių suma.

Pirmosios instancijos teismas išnagrinėjęs administracinės teisės pažeidimo bylos medžiagą pripažino įmonę-deklarantą(mūsų klientę) kalta padarius administracinės teisės pažeidimą pagal atitinkamą ATPK straipsnį ir paskyrė administracinę nuobaudą — 660 421 rublių dydžio baudą.

Klientas kreipėsi į mūsų firmą pagalbos dėl nutarimo apskundimo.

Išanalizavus bylos medžiagą bei susidariusią teisės taikymo praktiką buvo nustatyta, kad ETN VED kodui, kuris faktiškai taikomas įvežtoms prekėms, buvo pakeista importo muito norma.

Importo muito norma, dėl pasikeitusių RF įstatymų, buvo sumažinta iki 0% nuo muito vertės (anksčiau muito norma buvo 10%). Tai reiškia, kad kliento padarytas pažeidimas prarado pavojingumą.

Remiantis šiais pagrindais mūsų firmos teisininkai užėmė poziciją, pagal kurią Klientas pripažino kaltę dėl padaryto pažeidimo, ir veiklai praradus pavojingumą prašė teismo kvalifikuoti pažeidimą kaip mažareikšmį.( skiriama nuobauda-žodinis įspėjimas be piniginės baudos).

Atlikto darbo rezultatas – apeliacinės instancijos teismas pripažino kliento reikalavimą teisėtu ir pagrįstu, pripažino padarytą pažeidimą mažareikšmiu, panaikino paskirtą 660 421 rublių dydžio baudą.

(Byla OOO „Elektronaja tamožnia“ , iškelta Baltijos muitinėje RF FTS, Bylos Nr.10216000-1171/213 muitinėje, teisme, 5-979/13).

 


 

Administracinės teisės pažeidimo byla pagal RF ATPK 16.2 str. 3d., OOO „FreoXim“ atžvilgiu.

Kliento atžvilgiu-įmonės importuotojos atžvilgiu buvo iškelta byla pagal RF administracinių teisės pažeidimų kodekso 16.2 str. 3d. Bylos iškelimo pagrindas- įforminant muitinėje prekių „Skiedikliai, gruntas“ įvežimą į RF teritoriją, importuotojas nurodė, kad prekių kilmės šalis yra Vokietija.

Muitinės patikrinimo metu buvo nustatyta, kad kai kurios įvežamos prekės pagamintos ne Vokietijoje, o Šveicarijoje bei kitose Europos Sąjungos šalyse. Pagal RF įstatymus, įvežant chemines prekes, kiekvienai prekei privaloma valstybinė registracija pagal kilmės šalį.

Kadangi įvežtos prekės nebuvo užregistruotos nustatyta tvarka, kliento neapdairumas ėmė administracinės bylos iškėlimą.

Išanalizavus bylos medžiagą, mūsų firmos teisininkai padarė išvadą, kad patraukti klientą administracinėn atsakomybėn muitinės institucijai pagrindas yra. Dėl to, siekiant minimizuoti galimas neigiamas pasekmes (bauda nuo 100.000 iki 300.000 rublių su prekių konfiskacija, kurių vertė virš 5.000.000 rublių) Klientui buvo pasiūlyta registruoti įvežtas prekes su pažeidimais. Tai ir buvo padaryta.

Bylą muitinės institucija nagrinėjimui ir bausmės paskyrimui perdavė teismui. Mūsų tikslas teisme buvo įrodyti veikos pavojingumo visuomenei nebuvimą padarytame Kliento pažeidime, ir remiantis šiuo pagrindu pripažinti padarytą pažeidimą mažareikšmiu (nuobauda žodinis įspėjimas be piniginės baudos).

Tikslas buvo pasiektas, mūsų poziciją teismas palaikė, byla buvo baigta nepaskyrus sankcijų.

Prekės buvo gražintos klientui. Pirmosios instancijos teismo sprendimas įsigaliojo.

(Byla OOO „Freoxim“ atžvilgiu, iškelta Pskovo muitinėje Rusijos FTS, bylos Nr. 10209000-1179/2013 muitinėje, bylos Nr. 5-18/2014 Pskovo srities Pskovo miesto teisme).

qr
x
ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛ по оформлению пропусков на МКАД

Подпишитесь и получите скидку на пропуск!

Подписаться в Телеграмм
x
Оформи пропуск на МКАД
со скидкой 10%

при подписке на наш Телеграмм канал

Подписаться в Телеграмм